facebook

ДепартаментДизайн

Актуално

ivanka-dobreva-dragostinova-fotonigallery-art_678x410_crop_478b24840a
28.10.2022 12:34

Четиринайсетата научно-практическа конференция „Тенденции в опаковането на храни и напитки – безопасност, качество, екология и нормативна уредба“

Със „Съдовете за еднократна употреба – история и перспектива“ участва гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова, преподавател от департамент „Дизайн“

fooddrink.bg

снимка: Fotoni Art Gallery