facebook

ДепартаментДизайн

Актуално

ekspresivni-web-01_678x410_crop_478b24840a ekspresivni-web-03_678x410_crop_478b24840a
22.05.2015 17:00

Експресивни действия

Междууниверситетска изложба

Център по изкуства

 

Организатори:
департамент „Дизайн“ 
Катедра „Педагогика на изкуството“ СУ „Св. Климент Охридски“


Куратори:
проф. д-р Орлин Дворянов, СУ „Св. Климент Охридски“
доц. д-р Борис Сергинов, НБУ

 

Участници:
студенти и преподаватели от департаменти „Дизайн“
Катедра „Педагогика на изкуството“

 

Изложбата ще бъде открита от 17.00 часа на 22 май 2015 г.

 

За първи път студенти, преподаватели и алумни от НБУ, департамент „Дизайн“ и от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Педагогика на изкуството“, следвайки примера на експресионизма, се обръщат към експресивната изразност, предметност и изобразителен език, за да покажат от различен ъгъл разнообразните възможности за създаване на визуални творби и дизайн и да демонстрират своята идентичност и оригиналност с пълния капацитет на фантазията си.

Изложбата е обърната към широката общественост, като творците насочват вниманието на публиката към възможността да се прави дизайн от стари предмети и тези предмети да живеят втори живот. Младите таланти се фокусират върху творби, в които проблемът е осветен чрез отворен и новаторски подход. Целта на изложбата е да покаже как студенти и артисти от различни специалности могат да изразяват своите идеи, заедно и интердисциплинарно, чрез редизайна на стари предмети, концептуалната живопис и графичен дизайн на печатни медии, използвайки всички средства, с които разполагат и които могат да помогнат, за да се себеизразят успешно чрез експресивни творчески действия.

22.05. - 31.05.2015 г.