facebook

ДепартаментДизайн

Актуално

ar3_678x410_crop_478b24840a ar1_678x410_crop_478b24840a ar4_678x410_crop_478b24840a ar5_678x410_crop_478b24840a
13.05.2016 11:20

Междудепартаментен семинар „Архитектурно осветление – архитектура в светлина“

Корпус 1, 210 аудитория „Проф. Константин Кацаров“

Организатори:
департамент „Дизайн“
департамент „Архитектура“

Водещи:
арх. Виолета Тонкова, худ. Асен Матеев, худ. Стефан Гаджовски

Модератори:
доц. д-р Борис Сергинов, гл. ас. Биляна Калоянова, гл. ас. д-р арх. Гергана Стефанова, ас. д-р Иво Попов

Участници:
студенти от НБУ

Основна тема на семинара ще е архитектурното осветление - понятие, което се е превърнало в творческо разширение на архитектурата, имайки пряко отношение към визуалното представяне на материалната среда и възприятието на човек като участващ в тази среда.

Ще бъдат разгледани реалните възможности на светлината, връзката между светлина и пространство, и изследване на измеренията на светлинния дизайн.

Ще се наблегне на следните теми:

- ролята на светлинния дизайнер като понятие и професионална дейност;
- отправни точки на светлинния дизайн – основни принципи и подходи;
- ефективен визуален комфорт и технологии;
- ролята на германската фирма ERCO за утвърждаване на разбирането на осветление като качествена характеристика на архитектурната среда;
- представяне на наши проекти и реализации за интериорно и екстериорно осветление.

Целта на семинара е да се разширят познанията на участниците за светлинния дизайн, така че да могат да развиват компетентно бъдещите си проекти, следвайки критериите за качествата на светлинния дизайн в архитектурата.

Фирма Altronics light е водеща фирма в областта на архитектурното художествено осветление. Представители са на най-голямата в света фирма за осветителни тела за интериор и екстериор на обществени пространства и експозиции ERCO, Германия.

Фирма Altronics light е проектирала и изпълнила редица обекти, някои от които са: Художественото осветление на галерия „Артис“ НБУ, Паметника на Цар Освободител пред Народното събрание, България МОЛ, Музей на модерното изкуство и мн. др.