facebook

ДепартаментДизайн

Актуално

sv-anev-4_678x410_crop_478b24840a sv-a-6_678x410_crop_478b24840a sv-a-5_678x410_crop_478b24840a
17.05.2016 15:47

Междудепартаментен семинар „Рисунката в съвременния дизайн“

На 16.05.2016 г. бе проведен междудепартаментен семинар „Рисунката в съвременния дизайн“. Преподаватели и докторанти от департаменти „Дизайн“ и „Изящни изкуства“ обединиха своите усилия, за да запознаят студентите с основни принципи и изразни художествени средства, използвани в съвременния дизайн.

Дизайнът и съпътстващите го процеси са комплексно свързани компоненти, които изграждат цялостния облик на този вид дейност. В този смисъл изразните средства и начините, по които се представя дизайн идеята, са един от водещите фактори за успешната визия на даден проект. Една от първите стъпки за изразяване на идеята е скицата или бързата рисунка. Правилното построяване на рисунката, приложението и ролята на перспективата и цветовете бяха част от засегнатите въпроси по време на семинара.

В днешното съвремие програмите за триизмерно компютърно проектиране заемат водеща роля в изразяването на дизайн идеята. Въпреки това рисуването на ръка си остава все още най-бързия и удобен начин за демонстриране на авторският замисъл. В каквито и аспекти да бъде разглеждан съвременният дизайн - интериорен, графичен, продуктов, индустриален и т. н., се забелязва ролята на скицата или бързата рисунка в подготвителните етапи, целящи изясняване на концепцията. В тази връзка бяха разгледани разликите между класическото рисуване и рисуването за дизайн. Бяха засегнати проблеми, свързани с правилното приложение на перспективните принципи в рисунката, целящи пресъздаване на интериорно пространство. На студентите бе предоставена възможността сами да приложат тези принципи чрез практическо упражнение на място.


Водещи на семинара бяха докторантите от департамент „Изящни изкуства“ Румен Кожухаров и Христина Дякова. Модератор – гл.ас.д-р Светослав Анев, департамент „Дизайн“.