facebook

ДепартаментДизайн

Актуално

design-home3_678x410_crop_478b24840a
16.12.2021 16:20

Публична лекция „Произведенията на изобразителното изкуство като обект на авторски права“

Корпус 1, Аула
Zoom

Организатори:
департамент „Дизайн“
департамент „Изящни изкуства“Водещ:
проф. д-р Веселина Манева – департамент „Право“


Модераотри:
доц. д-р Калина Христова – департамент „Изящни изкуства“
доц. д-р Кристина Савова – департамент „Дизайн“


Участници:
студенти и преподаватели от департамент „Дизайн“ и департамент „Изящни изкуства“


Събитието ще разгледа важни теми свързани с авторското право в произведенията на изобразителното изкуство и дизайна. Ще научите как един художник или дизайнер може да защити правата върху своето художествено произведение или дизайнерски проект.


Веселина Манева е доктор по право, редовен професор в Нов български университет, София. От 1989 г. до 2005 г. работи в Патентното ведомство на Р България /бивш Институт за изобретения и рационализации/ в отдели „Правен” и „Спорове” като юрисконсулт и юрист-държавен експерт. През 1991 г. завършва двегодишния курс на обучение в Школата по патентно дело към Техническия университет, София и получава специалност „патентен специалист”. Доктор по право от 2005 г., по специалността „Авторско и патентно право”.

Преподавала е в Университета за световно и национално стопанство, София през 1993 г. – Патентно право, в Технически университет, София през 2004– 2005 г. – Индустриално законодателство, а през 2008-2009 г. Патенти, марки и нелоялна конкуренция, в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Понастоящем преподава на студенти по право в Нов български университет, София по учебните дисциплини : Авторско право, Право на индустриална собственост и Международно-правна закрила на интелектуалната собственост. Води курсовете: Законодателство в музикалното изкуство и Управление на изпълнителските права в музиката в Департамент „Музика” и Основи на правото в Бакалавърски факултет и факултет Базово обучение, НБУ.

Изледователските й интереси са в сферата на патентното право, биотехнологиите и авторското право в информационното общество. Автор е на монографични изследвания и на редица публикации в правната периодика.