facebook

ДепартаментДизайн

Актуално

dsc0117-copy_678x410_crop_478b24840a
18.03.2016 11:00

Публична защита на докторска дисертация

Галерия „УниАрт“

Организатор: 
департамент „Дизайн“

Кандидат: 
Борислав Еромир Мартинс Виана

Тема на дисертационния труд:
„Графично изображение и архитектурна среда - взаимоотношения, въздействие и възприятие“

Научен ръководител:
доц. д-р Борис Сергинов

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ

Научно жури:
1. доц. Банко Банков – НБУ
2. проф. д. изк. Петер Цанев – НХА
3. доц. д-р Борис Сергинов - НБУ
4. проф. д-р Бисера Вълева - СУ
5. доц. Станко Войков – НХА

Участници:
студенти и преподаватели от департамент „Дизайн“, гости


Предмет на това изследване са взаимоотношенията между двумерните изображения и тримерното пространство, и по-конкретно най-яркият сблъсък – този между рекламата и градската архитектурна среда. В пространството, в което живеем, плакатът и сградата са в яростна схватка. Двубой, в който стават жертва естетическите намерения на творците. А парадоксът се състои в това, че независимо от могъщото си присъствие във визуалния мир на човека, често архитектурата е тази, която отстъпва на заден план.