ДепартаментДизайн

гл. ас. д-р Кристина Савова

гл. ас. д-р Кристина Савова

 


Академична длъжност: главен асистент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: теория и история на модата; художествено проектиране и конструиране на облекло, прогнозиране и модни тенденции

Допълнителни изследователски интереси в областта на: история на костюма, модна илюстрация

Възможности за експертиза в областта на: художествено проектиране и конструиране на облекло, прогнозиране и модни тенденции

Преподавателски интереси в областта на: теория и история на модата; художествено проектиране и конструиране на облекло, прогнозиране и модни тенденции, история на костюма, модна рисунка и илюстрация.

Образование: 
2013 г. Доктор, 8.2. Изобразително изкуство (моден дизайн), НБУ
2003 г. Магистър, Моден дизайн на облекло (художник – дизайнер), НБУ
2001 г. Бакалавър, Художник – дизайнер, НБУ
1997 г. Средно с професионална квалификация, Художник – дизайнер на облекло, НСОУ „София“

Членство в организации:
член на Асоциация на българските дизайнери на мода и текстил – АБДтм

Участие в национални и международни проекти:
2015 г. „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“ (ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06.-0060), финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
2000 г. „Дъга на надеждата 2“, финансиран от Европейската младежка фондация към Съвета на Европа.
1999 г. „Дъга на надеждата“, финансиран от Европейската младежка фондация към Съвета на Европа.

По-важни публикации:

Савова, Кристина „Съвременни модни стилове. Формиране. Развитие. Тенденции.“, Графимакс2, София, 2017 г., ISBN , 978-954-9431-28-5, 160 стр.
Art in Dress and Dress as Art: Art Deco Fashion. 2008 Korea-Bulgaria International Conference „Fashion Adventure“. Korea
Bulgarian Fashion between the Russian-Turkish Liberation War and World War I. 2011 Korea-Russia International Conference „Grand Fashion“. Korea.
ХIХ век: индустриализацията в модата. Сборник научни публикации, ISSN: 1314-7188, бр. 2/2013, стр. 99 – 106, София, НБУ
Класически стил: произход и развитие. сп. Текстил и облекло, ISSN: 1310-912X, бр. 1/2014, (януари 2014), стр. 15 – 19. София
Мъжкото облекло в края на XIX и началото на ХХ век. Сборник научни публикации, ISSN: 1314-7188, бр. 3/2014, стр. 147 - 154, София, НБУ
Основни понятия в теорията на модата. Сборник научни публикации, ISSN: 1314-7188, бр. 1/2012, стр. 67 – 72. София, НБУ
Основни стилове в облеклото. сп. „Текстил и облекло“, ISSN: 1310-912X, бр. 6/2012, (юни 2012), стр.30 – 35. София

Творчески изяви (изложби и др.):
Участие в изложба „Светлина и време. Еко предметност в дизайна“, галерия „Арт алея“, София
Самостоятелна изложба „Dream&Design“, галерия „РоРа“ / НБУ, София
Участие в изложба „Творчески импулси“ – модна графика, галерия „Арт Алея“, София
Участие в ревю на VII модно международно изложение BGate, София
Участие в международно биенале по дизайн, НИЦ СБХ, София
Участие в VI модно международно изложение BGate, София
Участие в международно модно ревю “Fashion Adventure“, НМ „Земята и хората“, София
Участие в ревю, галерия „Алтера“, София
Самостоятелна изложба модна графика, НБУ
Участие в изложба на модна графика, галерия „Арт Алея“, София
Изложба-ревю по случай „20 години египтология в България“, НБУ
Самостоятелна изложба модна графика, НБУ
Ревю, „Прет-а-Мистик“, Интерпред, София
Участие в ревю-изложба „Традиции от миналото“, НИМ, София
Участие във Форум българска мода, конкурс „Lavazza“
Ревю „Етнопленоптик“, София
Ревю, студентски празници „Дионисия“, Созопол
Участие в годишни ревюта на НБУ, програма „Моден дизайн“
Участие ревю към XIV Младежки музикален форум’99, Враца
Участие в XI фестивал на висшата и авангардна мода, София