ДепартаментДизайн

гл. ас. д-р Яна Василева

гл. ас. д-р Яна Василева

 


Академична длъжност: главен асистент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: графичният дизайн

Допълнителни изследователски интереси в областта на: модна илюстрация

Възможности за експертиза в областта на: графичен дизайн и илюстрация на детска книга

Преподавателски интереси в областта на: компютърно двуизмерно проектиране

Образование:
2001 г. СХУ за изящни изкуства „Акад. Илия Петров“, София
2005 г. НХА - бакалавърска степен в специалността „Книга и печатна графика“, София  
2007 г. НХА – магистърска степен специалността „Книга и печатна графика“, София     
2011 г. НБУ – докторска степен в програма „Дизайн”, тема на дисертационния труд „Приложение на графичния дизайн за нуждите на модната индустрия“

Специализации в чужбина:
2001 г.  Kingswood School, специалност изящни изкуства, гр. Бат, Англия
2004 г. Galway –Mayo Institute of Technology, Ирландия, специалност текстилен дизайн, по програма „Еразмус” на ЕС

Членство в организации:
СБХ – секция „Дизайн“

Участие в национални и международни проекти:
2005 г. Участие с проект за детска книга на Годишното изложение на книгата в град Лайпциг, Германия.
2006 г. Сътрудничи на издателство „ARTFUL“ базирано в гр. Истанбул, Турция илюстрации на детска книга „Андерсенови приказки“
2007 г. Участие с проекти в ежегодният конкурс за карикатура „AYDIN DOGAN VAKFI“ - Истанбул, Турция

Награди:
2002 г. Трета награда в конкурс на тема „България и Европа – традициите ни обединяват“ – организиран от делегацията на европейската комисия в България и участие в изложбата, организирана в сградата на Евро-българският културен център в  София.
2006 г. Трета награда от конкурс на БНБ за проект на сребърна възпоменателна монета, под надслов “Българската планина“, която е част от серията „Национални паркове и резервати“, емисия 2007 г.
2006 г. Трета награда за сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване и разменна монета, посветени на присъединяването на Република България към Европейския съюз.
2007 г.Трета награда за сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване и разменна монета, посветени на присъединяването на Република България към Европейския съюз.
2008 г. Първа и втора награда за сребърна възпоменателна монета „Спортната стрелба“, от серията олимпийски спортове, емисия 2008 г.
2008 г.Трета награда за графичен проект от конкурс на тема: „130 години от създаването на Българска народна банка“, организиран от БНБ.

По-важни публикации:
2012 г. Участие в научна конференция посветена на деня на народните будители, организирана Русенски от университет „Ангел Кънчев“, доклад на тема: „Креативни идеи в съвременния моден дизайн“, публикуван
2013 г. Участие в международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии“, организирана от университет „проф. д-р Асен Златаров“, доклад на тема: „Дигитални технологии в съвременната модна индустрия“, публикуван
2014 г. Участие в научна конференция „Знанието, традиции, иновации, перспективи“. Организирана от Бургаски свободен университет, доклад на тема: „Компютърни технологии в съвременната модна илюстрация“, публикуван
2014 г. Участие в Общотекстилна конференция 2014, тема на доклада: „Компютърно проектиране при дизайн на текстил и облекло“, публикуван
2015 г. Участие в  международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии“, организирана от университет „Проф. д-р асен златаров“, доклад на тема: „Педагогически практики в бакалавърска програма Мода в НБУ“, публикуван
2015 г. Публикация в сп. „Текстил и облекло“, тема на статията „Графично проектиране в текстила“, публикуван

Творчески изяви (изложби и др.):
2009 г. Участие в изложба „Денят на буквите“, експонирана в НДК
2010 г. Участие в изложба на студенти и преподаватели „Компютърни експерименти“, експонирана в център по изкуствата на Нов български университет
2011 г. Участие в обща изложба на студенти и преподаватели „2D“, експонирана в център по изкуствата на Нов български университет
2012 г. Участие в обща изложба на преподаватели към департамент „Дизайн“,
експонирана в арт-център „Steppenwolf“, гр.София
2012 г. Участие в обща изложба на преподаватели „Декоративни импровизации“, експонирана в център по изкуствата на Нов български университет
2013 г. Участие в изложба „Авангард“, експонирана в ГХГ „Кракра“, гр. Перник
2013 г. Участие в изложба „Ви-зона“, експонирана в Арт клуб „Антик“, гр. София
2014 г. Участие в изложба на новоприетите членове на СБХ, експонирана в изложбен център „Шипка“ 6, гр. София
2014 г. Участие в обща изложба настуденти и преподаватели „Попарт“, експонирана в център по изкуствата на Нов български университет
2015 г. Участие в изложба „Повече сред  народа, по-близо до живота“ експонирана в арт-център „Steppenwolf“, гр. София
 2015 г. Участие в изложба „Поколения“, експонирана в музикална къща „Борис Христов“, гр. София
2015 г. Участие в обща изложба настуденти и преподаватели „Калиграфия“, експонирана в център по изкуствата на Нов български университет

Обществена дейност:
организиране на разнообразни изложби и семинари