ДепартаментДизайн

гл. ас. д-р Софрони Върбев

гл. ас. д-р Софрони Върбев

 


Академична длъжност: главен асистент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: графичния дизайн, интериорния дизайн, корпоративната идентичност, поп-ъп обекти

Допълнителни изследователски интереси в областта на: живописта, карикатурата, малката пластика, история на изкуството, съвременните форми на изкуството

Възможности за експертиза в областта на: графичния дизайн, интериорния дизайн, корпоративната идентичност

Преподавателски интереси в областта на: графичния дизайн, интериорния дизайн, корпоративната идентичност

Образование:
2013 г. - главен асистент, НБУ
1986 г. - висше - Промишлени изкуства - промишлени форми (дизайн) – Национална художествена академия, София
1979 г. - средно специално - дизайн, Художествена гимназия, Казанлък
1974 г. - основно - Второ основно училище „Неофит Рилски“, Габрово 

Членство в организации:
член на Дружеството на Пловдивските художници

Участие в национални и международни проекти:
Награди:
2007 - I Награда в конкурс за лого на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
2006 - II Награда в конкурс за лого на Министерство на държавната администрация
1995, 1999 - Награди от ежегодния конкурс за карикатура на вестник Yomiuri Shimbun, Осака, Япония
1997 - II Награда в конкурс за календар на годината

По-важни публикации:
Върбев, Софрони. Модата и текстилните материали в творчеството на Яйои Кусама. Общотекстилна конференция 2014 - Иновации в текстила и облеклото. Сборник доклади част II. с. 378 - 388.
Върбев, Софрони. Интериорната графика в модерния корпоративен интериор – комплексна изява на разностранни функции. Сборник научни публикации 3/2013. НБУ, 2013, с. 65 – 76.
Върбев, Софрони. Съвременната корпоративна идентичност при CAMPER. Сборник научни публикации 2/2012. НБУ, 2012, с. 69 – 75. 
Върбев, Софрони. Варианти на корпоративна идентичност при бензиностанциите. Сборник научни публикации 2/2012. НБУ, 2012, с. 49 – 65.
Върбев, Софрони. Варианти на корпоративна идентичност в интериора.
Сборник научни публикации 1/2012. НБУ, 2012, с. 45 – 60.
Върбев, Софрони. Корпоративната идентичност и нейната връзка с корпоративния имидж и корпоративната репутация -  Международна научна конференция „УНИТЕХ`11“ Габрово, Сборник доклади, III, 2011, с. 105-110.
Върбев, Софрони. Лого и търговска марка. Същност на търговската марка. Създаване на търговска марка. Протекция на търговската марка -  Международна научна конференция „УНИТЕХ`11“ Габрово, Сборник доклади, III, 2011, с. 99-104.
Varbev, Sofroni. Corporate identity in interior. Second International Conference for PhD Candidates „Economics, Management and Tourism“. South-West University „Neofit Rilsky“, 2011, 202 – 205.
- Върбев, Софрони.  Предпоставки и възникване на корпоративната идентичност. Първа научна конференция, организирана от департамент „Дизайн и архитектура“ НБУ, на тема: „Дизайн и архитектура – теория, практика и взаимодействие“, НБУ. 2011


Творчески изяви (изложби и др.):
2012 г. - Галерия „Възраждане“ - Пловдив
2003 г. - Галерия „Беренберг Гослер Хаус“ - Хамбург, Германия
2001 г. - Галерия „Нордерщед“ - Хамбург, Германия
1999 г. - Алианс Франсез - Благоевград
1998 г. - Галерия „Ковачев“ - Кюстендил
1997 г. - Галерия „Възраждане“ – Пловдив