ДепартаментДизайн

гл. ас. д-р Светослав Анев

гл. ас. д-р Светослав Анев

 

e-mail: sanev@nbu.bg


Академична длъжност: главен асистент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: 
дизайн, продуктов дизайн, устойчив дизайн, съвременни тенденции в областта на интериорния и мебелен дизайн, проектиране и приложение на нови технологии в дизайна

Допълнителни изследователски интереси в областта на: 
изобразително изкуство, продуктов дизайн, пластични изкуства

Възможности за експертиза в областта на: 
дизайн, интериорен дизайн, мебелен дизайн, продуктов дизайн, изобразителни и пластични изкуства, проектиране

Преподавателски интереси в областта на:
интериорен дизайн, мебелен дизайн, продуктов дизайн, изобразителни и пластични изкуства, проектиране


Образование:  
2011–2014 Нов български университет, София, о.н.с. Доктор, програма „Дизайн“
2007–2010 Нов български университет, София, о.к.с. Магистър, програма  „Пространствен дизайн“
2003–2005 Национална художествена академия, София, о.к.с. Магистър, Факултет за приложни изкуства, катедра „Резба“.
1999–2003 Национална художествена академия, София, о.к.с. Бакалавър, Факултет за приложни изкуства, катедра „Резба“.


Членство в организации:
Член на „Асоциация на интериорните дизайнери в България“


По-важни публикации:
Анев, С. (2012). „Съвременните технологии в жилищния интериор: навлизане и развитие“ в Сборник с научни публикации № 1/2012, Нов български университет, стр. 37–44  

Анев, С. (2012). „Столът – иновативен дизайн, автори и посока на развитие“ в Национален седмичник на българските архитекти „Арх&Арт“, ISSN 1313-8863, бр. 21 (1043)/ 24-31.05.2012, стр. 17-18

Анев, С. (2012). „Умните къщи: навлизането на новите технологии в съвременния живот“, Национален седмичник на българските архитекти „Арх&Арт“, ISSN 1313-8863, бр. 10 (1032)/ 8-15.03.2012, стр. 11

Анев, С. (2012). „Устойчиво развитие при мебелите за седене в жилищния интериор“ в Сборник научни доклади 2011-2012 на департамент „Дизайн и архитектура“, в рамките на Втора междууниверситетска научна конференция „Креативни практики и устойчив дизайн“, Нов български университет, 31.10.2012 г., стр. 286-290. ISBN 978-954-535-791-6

Anev, S. (2013) „Sustainable development of product design in residential interior“. Conference Proceedings of the Third International European Polytechnical University ESI'2013. pp. 95-99. ISSN 1314-5711

Творчески изяви (изложби и др.):
2015 г. –  Обща изложба в изложение „Техномебел-2015“, София, Интер експо център
2015 г. – Обща изложба на студенти и преподаватели от департамент „Дизайн“ на НБУ „Светлина и време-2015“, галерия Арт-алея, София.
2011 г. –  II-ро биенале на българския дизайн, София, СБХ, галерия „Шипка“ 6
2010 г. – Обща изложба в изложение „Светът на мебелите“, София, Интер експо център
2004 г. – Първа студентска изложба „Анатомични пластики“, София, галерия Ведарт
2004 г. – Изложба „Дърворезба“, София, галерия Ведарт
2003 г. – Участие в  XXI международен фестивал-скулптура в сняг, Гринделвалд, Швейцария
2003 г. – Изложба скулптура и графика, София, Унгарски културен институт
2001 г. – Обща изложба „Дървопластика“, Будапеща, Български културен институт
1997 г. – Обща изложба акварел и графика, София, СБХ, галерия „Шипка“ 6