ДепартаментДизайн

проф. д-р Борис Сергинов

проф. д-р Борис Сергинов

e-mail: bserginov@nbu.bg

Академична длъжност: професор

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: дизайн, интериорен дизайн, изобразително изкуство.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: съвременно изкуство, концептуално изкуство, дигитално изкуство, живопис, визуална социология.

Възможности за експертиза в областта на: дизайн, интериорен дизайн, изобразително изкуство.

Преподавателски интереси в областта на: Дизайн в градска среда, тотален дизайн, изобразително изкуство, неконвенционални форми, саунд дизайн, класически и съвременни средства за проектиране и визуализация, компютърна графика.

Образование:

2016 г. След проведен конкурс заема академична длъжност "професор"
2009 г. Хабилитационен труд – Дизайн и компютърна графика в обществен интериор. Висшата атестационна комисия при Министерски съвет дава на доктор Борис Сергинов научна степен - Доцент
2007 г. Дисертационен труд на тема „Традиционни и съвременни средства за визуализация в индустриалния дизайн“. Висшата атестационна комисия при министерски съвет, дава на Борис Сергинов образователна и научна степен - доктор 2015 г.
2009 г. ВАК, доцент, специалност „Интериорен дизайн“
2007 г. ВАК , доктор, специалност „Промишлен дизайн“
1994 г. НХА, магистър, специалност „Живопис“

Членство в организации:
„Изкуство в действие“, „Sofia Underground“, СБХ, Асоциация на интериорните дизайнери.
Участие в национални и международни проекти:
2013-15г. Участие в международен кураторски проект на арт фондация Лучано Бенетон – „Imago mundi“, куратор Клаудио Скорети
Изложба представяне на българско съвременно изкуство в Китай, Музей за модерно изкуство Ханджоу, Китай
2008 – 11  г.  Участие в международен фестивал за съвременно изкуство „Контемпо” - Център за съвременно изкуство „Хармония“, гр. Варна
Изложба на Български художници в Цариброд, Градска галерия Цариброд, Сърбия
2001-2 г. Обща изложба „Съвременно Българско изкуство“, гр.Витебск, Беларус
Интериор,стенописи, монументални пана в параклиса на НОЦ“ св.Мина“, София
„Български компютърен и видео арт“, представяне на български автори от Институт по изкуствознание, гр. Москва, Русия.
Съвременно българско изкуство – обща изложба с творци от група ХХL, гр. Виена, Австрия
1995 – 98г.. Представяне на пърформънс и лекция за съвременното българско изкуство по покана на Артур Тайбер, галерия за Съвременно изкуство „Бункер Щуки“, гр.Краков, Полша
Водил международен обмен България-Германия „Мегаполис“
Представяне на „Оригинали“ музикален пърформънс на К.Щокхаузен, по поръчка на „Гьоте институт“ България
Представяне на 30 класически Флуксус пърформънса (Нам Джун Пайк, Джоузеф Бойс, Бен Воатие и др.) с Бен Патерсън, „Галерия за чуждестранно изкуство“, гр. София
Представяне на авторски пърформънси на Бен Патерсън, съпровождащи голямата ретроспективна изложба на „Флуксус“ в гр. София, Класически авангард от Германия
Ленд арт “Ротация“-международен обмен България, Франция, Холандия, с „Изкуство в действие“
Награди:
Награда за принос в развитието на българската култура. Грамота и „Сребърен ритон“ от Министерство на културата на Република България

По-важни публикации:
Сергинов, Б. „Дизайн, диалог и монолог. Факти, методи, прогнози“, първо издание, 2015 год., Издателство: Нов български университет, ISBN: 9789545358593
Сергинов, Б. „Дизайн проектиране“, 2008, Издателство НХА, ISBN:978-954-92147-5-8
Сергинов, Б., „Консумизъм и дизайн“, София, 2014, сборник „50 години академично образовани по дизайн в България“, издателство на НХА, ISBN 978-954-2988-19-9
Сергинов, Б., Между смисъла и абсурда, София, 2013, сборник „Проблеми и перспективи в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложните изкуства“, издателство на НХА, ISBN 978-954-2988-10-6
Сергинов, Б., Методика на дизайн проектирането - 1 част, София, 2013, сборник „Департамент „Дизайн и архитектура“ научни доклади“, издателство на НБУ, ISBN 9789545357916
Сергинов, Б., Методика на дизайн проектирането - 2 част , София, 2013, сборник „Департамент „Дизайн и архитектура“ научни доклади“, издателство на НБУ, ISBN 9789545357916
Сергинов, Б., „Дизайн без граници“ – НХА, CD, ISBN 978-954-92524-1-5

Творчески изяви (изложби и др.):
2013-15г. Участие в международен кураторски проект на арт фондация Лучано Бенетон – „Imago mundi“, куратор Клаудио Скорети
Изложба и междудепартаментен семинар на студенти и преподаватели от департаменти „Дизайн“ и „Нова българистика“ DADA предметност в дизайна 2 „Dada is not dead“, София, Dada cultural bar
Обща изложба „LOVE IS...ЛЮБОВТА Е...“ НБУ, арт център „Steppenwolf“, гр. София
Обща изложба „Нови територии – кросдисциплинарни практики“ Градска галерия Перник – АртСалон
Междууниверситетска изложба „Експресивни действия“, НБУ Арт център, съвместен проект на депатамент „Дизайн“ НБУ и Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Пътуващ университет и творческо ателие „Биоморфни форми - Лозенец 2015“
Изложба „Светлина и време 2015“, студенти и преподаватели от НБУ, галерия „Арт алея“
Изложба „Дизайн на обекти номади“ НБУ - Локален център - Пловдив,
Пленер, семинар и творческо ателие „Биоморфни форми“, с. Лозенец
„DADA предметност в дизайна" -изложба на студенти,преподаватели и свободни артисти от НБУ, Ул. Г.Бенковски № 10, DADA Cultural Bar
Изложба представяне на българско съвременно изкуство в Китай, Музей за модерно изкуство Ханджоу, Китай
Междудепартаментен семинар, четене и изложба „ПОВЕЧЕ СРЕД НАРОДА, ПО-БЛИЗО ДО ЖИВОТАf“, Департаменти „Нова българистика“ и „Дизайн“, София, Арт център и галерия „Steppenwolf“
2012-13г. Изложба „Светлина и време. Еко предметност в дизайна“ София, ул. Уилям Гладстон 51 А. галерия „Арт алея“
Изложба „Когато изкуството имаше значение“, бул. Васил Левски 150 ет.6, Арт център „Степен вълк“
Изложба „Български художници“, Цариброд, Сърбия Градска галерия Цариброд, Сърбия
Изложба по случай 20 години от създаването на група XXL „Неоромантизъм“ Арт център „Юзина“ София, бул. Ситняково 48
Изложба представяне на групата XXL в гр.Ниш, Сърбия, Галерия за съвременно изкуство гр.Ниш, Сърбия
„MADE – READY“, обща изложба на студенти и преподаватели, януари 2013, галерия „Арт Алея“, гр. София
Изложба „Авангард“, обща изложба на студенти и преподаватели от департаменти „Дизайн“ и „Архитектура“, ГХГ „Кракра“, гр. Перник
Изложба „ВИ - Зона“, обща изложба на студенти и преподаватели, арт клуб „Антик“, гр. София
Изложба „Нова дизайн предметност“,галерия „Аросита“, ул. Врабча №12,гр. София.
Изложба ЛИМИТИРАНА РАЗУМНОСТ галерия Арт Алея, София ул. У. Гладстон 51 А
Изложба на Български художници в Цариброд, Градска галерия Цариброд, Сърбия
Изложба „Европейски измерения“ пл. св. И. Рилски №1, гр. Перник
Изложба „НОВ ЕХИДЕН АКАДЕМИЗЪМ“ галерия „Аросита“
2008 – 11  г.  Участие в международен фестивал за съвременно изкуство „Контемпо“ - Център за съвременно изкуство „Хармония“, гр. Варна
„Портрети и автопортрети“ – обща изложба с творци от група ХХL - галерия „Аросита“, гр. София
„Историческа и друга живопис“ Съвместна изложба с проф. Свилен Стефанов – галерия „Аросита“, гр. София
„Актуално“ обща изложба с творци от група ХХL – галерия „Академия“, НХА, гр. София
„Реминисценции от 90-те“ обща изложба с творци от група ХХL, Софийска градска художествена галерия
„Политически портрет“ – самостоятелна изложба, галерия „Буларт“, гр. Варна
„Балканите отиват към небето“- Компютърна визуализация, графика, колористика, мултимедиен пърформанс, международен проект, НДК, гр. София
2001-2 г. Обща изложба „Съвременно българско изкуство“, гр.Витебск, Беларус
Интериор,стенописи, монументални пана в параклиса на НОЦ „св.Мина“, София
„Български компютърен и видео арт“, представяне на български автори от Институт по изкуствознание, гр. Москва, Русия.
Съвременно българско изкуство – обща изложба с творци от група ХХL, гр. Виена, Австрия
1995 – 98г.. Представяне на пърформънс и лекция за съвременното българско изкуство по покана на Артур Тайбер, галерия за Съвременно изкуство „Бункер Щуки“, гр.Краков, Полша
Водил международен обмен България-Германия „Мегаполис“
Представяне на „Оригинали“ музикален пърформънс на К.Щокхаузен, по поръчка на „Гьоте институт“ България
Представяне на 30 класически Флуксус пърформънса (Нам Джун Пайк, Джоузеф Бойс, Бен Воатие и др.) с Бен Патерсън, „Галерия за чуждестранно изкуство“, гр. София
Представяне на авторски пърформънси на Бен Патерсън, съпровождащи голямата ретроспективна изложба на „Флуксус“ в гр. София, Класически авангард от Германия
Ленд арт „Ротация“-международен обмен България, Франция, Холандия, с „Изкуство в действие“

Обществена дейност:
Учредител и организатор на множество фестивали, концерти, летни университети, семинари и конференции. Учредител и зам.-председател  на фестивал за съвременно изкуство „Sofia Underground“