ДепартаментДизайн

проф. д-р Емилия Панайотова

проф. д-р Емилия Панайотова

e-mail: epanayotova@nbu.bg

Академична длъжност: професор

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: дизайн – мода, текстил;

Допълнителни изследователски интереси в областта на: дигитални изкуства, живопис, графика

Възможности за експертиза в областта на: дизайн

Преподавателски интереси в областта на: дизайн – текстил, мода

Образование:

2016 г. - Академична длъжност "професор", 8.2. Изобразително изкуство (текстилен и интериорен дизайн)
2013 г. – Докторска степен 8.2. Изобразително изкуство (дизайн)
1977 г. – НХА, магистър - текстил

Членство в организации: СБХ

Участие в национални и международни проекти: 2015 г.  – Участие в Обща художествена изложба, СБХ;
2014 г. – Участие в Международно триенале на графиката;

Награди:
Награда на СБХ за декоративно-приложни изкуства
Награда на Квадриеналето за декоративно-приложни изкуства, Ерфурт, Германия

По-важни публикации:

Панайотова, Е. „Дизайнът. Как да го разбираме.“, първо издание, 2015 год., Издателство: Рекламно-издателска агенция номер едно, ISBN: 978-954-8957-15-1                        

2015: Текстилен дизайн. Развитие и перспективи, студия, ISBN: 978-954-8957-16-8, 27 стр., София

2015: Системна организация и жизнена среда, сп. Текстил и облекло, ISSN: 1310-912X, бр. 6/2015, стр. 152-155, София

2014: Творческият процес в еко дизайна, сп. Текстил и облекло, ISSN: 1310-912X, бр.р 11-12/2014, стр. 234-236, София

2014: Модата като социална норма, сп. Текстил и облекло, ISSN: 1310-912X, бр.5/2014, стр. 118-120, София

2014: Социални функции на модата, Сборник доклади „Общотекстилна конференция 2014”, ISBN: 978-954-91951-2-5, стр. 252-258, НТС ПО ТОК, София 2014

2013: Концепция за устойчив дизайн, сборник Научни доклади 2011-2012, ISBN: 978-954-535-791-6, стр. 173-179,НБУ, София

2012: Системност в дизайна, сп. Текстил и облекло, ISSN: 1310-912X, бр. 12/2012, стр. 292-295, София

2012: Синергетичен подход в текстила. сп. Текстил и облекло, ISSN: 1310-912X, бр.11/2012, стр. 260-264, София

2012: Критичните явления в дизайна, Сборник научни доклади – 2012, Русенски университет „Ангел Кънчев”, стр. 349-353, Русе

2012: Концепция за устойчив дизайн, сборник Научни доклади 2011-2012, ISBN: 978-954-535-791-6,

2012: Рецензент на сборник Научни доклади на департамент "Дизайн и архитектура" 2011 и 2012 г., НБУ, София ISBN  9789545357916 ,В сборника са публикувани научни доклади от две междууниверситетски научни конференции,         организирани от департамент "Дизайн и архитектура", НБУ

2012: Рецензент на сборник Научни публикации, НБУ, департамент "Дизайн и архитектура", бр.1, 2012 г., НБУ, София ISSN: 1314-7188

 

Творчески изяви (изложби и др.):
Изложба „Светлина и време. Екопредметност в в дизайна“, галерия Арт Алея
Самостоятелна изложба „Вятър в ръцете“, галерия Арт Алея

Обществена дейност:
Организиране на изложби на студенти и преподаватели, семинари