facebook

ДепартаментДизайн

Междудепартаментен семинар, четене и изложба „ПОВЕЧЕ СРЕД НАРОДА, ПО-БЛИЗО ДО ЖИВОТА“

Междудепартаментен семинар, четене и изложба „ПОВЕЧЕ СРЕД НАРОДА, ПО-БЛИЗО ДО ЖИВОТА“

Организатори: департамент „Дизайн“ и департамент „Нова българистика“

Ръководители:
доц. д-р Борис Сергинов
доц. д-р Емилия Панайотова
доц. д-р Пламен Дойнов д.н.
доц. д-р Морис Фадел
гл. ас. д-р Йордан Ефтимов
ас. д-р Биляна Калоянова
ас. Иво Попов

Участици: студенти и преподаватели от департамент „Дизайн“ и департамент „Нова българистика“

17 декември 2014 година, Арт център и галерия „Steppenwolf“

Прикачени файлове