facebook

ДепартаментДизайн

Междудепартаментен семинар и изложба „DADA предметност в дизайна – 2“

Междудепартаментен семинар и изложба „DADA предметност в дизайна – 2“

Организатори: департамент „Дизайн“ и департамент „Нова българистика“

 

Модератори: доц. Пламен Дойнов д.н., доц. д-р Морис Фадел, гл. ас. д-р Йордан Ефтимов, доц. д-р Борис Сергинов, доц. д-р Емилия Панайотова, ас. д-р Биляна Калоянова

 

Участници: студенти и преподаватели от департамент „Дизайн“ и департамент „Нова българистика“

 

15.04.2015 г., Арт център "Dada Cultural Bar"

За втора година студентите и свободните артисти от НБУ, следвайки примера на дадаистите, се обръщат към дада предметността и езика, за да демонстрират нестандартен поглед към предметите в дизайна, да протестират против липсата на разум, чрез интелектуална игра и да изразят своята идентичност и оригиналност с пълния капацитет на фантазията си. Акцентът е насочен към проблема за отговорността и безотговорността в дизайна. Дадаистичната изява задава въпроси и търси отговори, колкото в рационалното, толкова и в ирационалното. Креативността на дада се състои именно в това да подложи на съмнение стандартните и рационални методи за създаване на дизайн, поезия и изкуство, като цяло.

Мото: „Толкова искам да дам всичко от себе си, да направя зрелище, да се докажа, да работя много по проекти, както и върху себе си, за да е ясно, че съм казала нещо, че не съм живяла напразно.“ Kiera Motorin - посвещава се на синдрома на Аспергер

Прикачени файлове