facebook

ДепартаментДизайн

Междудепартаментен семинар „Изкуство, средства и материали в интериорния дизайн: мозайка, витраж, стенописи“

Междудепартаментен семинар „Изкуство, средства и материали в интериорния дизайн: мозайка, витраж, стенописи“

Организатори: департамент „Дизайн“ и департамент „Изящни изкуства“

Лектор:
Станимир Божилов - преподавател от департамент "Изящни изкуства“

Водещ:
доц. д-р Борис Сергинов

Участници:
студенти и преподаватели от департамент „Дизайн“ и департамент „Изящни изкуства“

21 ноември 2014 г., 13:00 часа, галерия УниАрт

 
По време на семинара бяха представени класически и съвременни техники за направата на стенописи, мозайки и витражи. Обект на изследване бяха тенденциите и проблемите на изкуствата в архитектурна среда.

Станимир Божилов е преподавател по рисуване, живопис и стенопис в НБУ. Работи в областта на светската и църковна стенопис, живопис, мозайки, витражи, кинодекори, фотографии и др. Подготвя дисертационен труд на тема „Тенденции и проблеми на съвременното православно храмово изкуство в България“. Сред колективните проекти, които ръководи, са и стенните инсталации, създадени в НБУ: „Любов и омраза“ и „Дух и материя“.

Прикачени файлове