facebook

ДепартаментДизайн

Междудепартаментен семинар „Механизми на легитимация в съвременното изкуство и литература“

Междудепартаментен семинар „Механизми на легитимация в съвременното изкуство и литература“

Организатори: департаменти „Дизайн“ и „Нова българистика“

 

Лектори: доц. д-р Пламен Дойнов, доц. д-р Морис Фадел, доц. д-р Борис Сергинов, гл. ас. д-р Йордан Ефтимов, проф. д-р Орлин Дворянов

 

Участници: студенти от департамент „Дизайн“ и департамент „Нова българистика“

 

20 март 2015 г., 12:30 часа, Галерия УниАрт

Семинарът беше посветен на механизмите и техниките, чрез които днес се утвърждават естетически явления и публични образи в съвременното изкуство и литература. Вниманието се фокусира върху конкретни модели на презентация като общи тематични изложби, каталози и публични представяния в областта на дизайна и изобразителното изкуство и на антологии, издания с избрани и „събрани“ произведения, мемоари и автобиографии в областта на литературата. Бяхa поставени акценти върху проблемите за „пренаписването на биографиите“, за конкурентните исторически разкази за изкуството от близкото минало, за дискусионните напрежения между художествени тенденции и авторски образи до и след 1989 г.

Водещите – доц. Пламен Дойнов, д.н., гл. ас. д-р Йордан Ефтимов, доц. д-р Борис Сергинов, проф. д-р Орлин Дворянов са едни от най-активните участници в процеса, оформящ промените в изкуството и литературата през периода 1987 г. – 2015 г. Те са и едни от създателите и участниците в сдруженията и фестивалите „Sofia Underground“, „Sofia Downtown“, „Изкуство в действие“, Литературния кръг около „Литературен вестник“ и т.н.

Прикачени файлове