facebook

ДепартаментДизайн

Междудепартаментен семинар „Презентация - един термин разнородни значения в различните направления“

Междудепартаментен семинар „Презентация - един термин разнородни значения в различните направления“

Организатори: департаменти „Масови комуникации“, „Икономика“, „Изящни изкуства“ и „Дизайн“

 

Лектори: гл. ас. д-р Евелина Христова, гл. ас. д-р Стефания Темелкова, гл. ас. д-р Калина Христова и гл. ас. д-р Кристина Савова

 

Участници: студенти и преподаватели от департаменти „Масови комуникации“, „Икономика“, „Изящни изкуства“ и „Дизайн“

 

04 - 06.2015 година

В поредица от семинари, проведени в рамките на пролетния семестър на изминалата 2014/2015 академична година, лекторите запознаха участниците с основните моменти, по които трябва да се работи, за да бъде презентацията убедителна и впечатляваща. При голям интерес бяха разгледани следните теми:

- Видове презентации и видове цели. Формулиране на целта на презентацията според аудиторията;


- План за подготовка. Подготовка на материалите. Събиране на идеи.


- Структура на презентацията. Организиране на информацията и идеите. Ключови моменти в презентацията;

 

- Визуална комуникация – как да илюстрираме идеите си;

 

- Избор на помощни средства – илюстрации, статистики, истории, помощни предмети;


- Езикът на облеклото – как изглеждаме, как се съобразяваме с обстановката, аудиторията и темата на презентацията;


- Езикът на тялото, как да се справим със стреса. Език, изразни средства, темпото, паузите и шегите.