facebook

ДепартаментДизайн

ПЪТУВАЩ „АРТ ШОП СЕМИНАР`2018“

ПЪТУВАЩ „АРТ ШОП СЕМИНАР`2018“

 

Семинарът е осъществен към проектът „ПЪТУВАЩ „АРТ ШОП СЕМИНАР`2018“,

подкрепен от Фонд „Учебни програми“ към БФ

 

Ръководител:

гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова

 

Участници:

Александра Борисова, Венеция Алачева, Деница Димитрова, Мариета Чорлева,

Нели Кънчева, Радостина Павлова, Станислава Владимирова, Янко Гинев,

Калоян Зафиров, Ивайло Славчев - студенти от 6 семестър на БП „Интериорен дизайн"

 

11-14 май 2018 г., град Котел

Прикачени файлове