facebook

ДепартаментДизайн

Пътуващ семинар „Vienna design week 2014”

Пътуващ семинар „Vienna design week 2014”

Организатор: департамент „Дизайн“ 

Ръководител:
ас. д-р Светослав Анев

Участници:
студенти от БП „Интериорен дизайн“ - Веселин Милев, Павла Пенчева, Евдокия Иванова, Ива Илиева, Весна Серафимова, Елена Вангелова, Ирина Николова, Венцислав Йорданов, Паолина Чернева, Вероника Калоянова.

22.09 – 27.10.2014 г., гр. Виена, Австрия


В периода 22.09. – 27.10.2014 г. в гр. Виена, Австрия бе осъществен пътуващ семинар „Vienna design week 2014“. Семинарът имаше за цел обогатяване на знанията на студентите от БП „Интериорен дизайн“ и запознаването им със съвременните тенденции в областта на интериорния, продуктов, експериментален и мебелен дизайн. По време на семинара бяха посетени редица музеи, галерии, шоуруми и обекти из целия град, превърнали се в част от събитието.
Бяха събрани богати илюстративни материали и работни каталози, които ще бъдат включени като помощен материал към аудиторните лекции в курсовете от бакалавърската програма по Интериорен дизайн „Художествено проектиране“ и „Дизайн на мебели“.

По време на семинара бяха поставени и изпълнени задачи, свързани с анализ и сравнение между класически примери от областта на интериорния дизайн и съвременни образци, демонстриращи разликата в начина на живот в различните епохи от историческа гледна точка, развитието на изкуството и културата, и съвременни образци в дадената област, демонстриращи съвременното развитие на този тип дизайн.

Прикачени файлове