facebook

ДепартаментДизайн

БП "Уеб дизайн и графична реклама"

БП "Уеб дизайн и графична реклама"

 

Как да мисля като графичен дизайнер? Как да превърна рекламното си послание в графично изображение,  подходящо за уеб пространството? Мога ли да формирам модерно мислене в университета?

 

Отговорите на тези въпроси ще намерите в най-новата бакалавърска програма на департамент „Дизайн“ на Нов български университет, която стартира през Академичната 2018/2019 година и се развива повече от успешно.

 

В програмата „Уеб дизайн и графична реклама“ ще получите разнообразни, професионално ориентирани курсове, които изграждат дизайнерски умения в няколко основни направления – проектиране и реализиране на визуален и информационен дизайнерски продукт, дизайн на уеб сайтове и графична реклама, както и графично–пространствено оформление и проектиране.

 

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с водещи университети в Италия, Испания и Холандия.


Бакалавърската програма „Уеб дизайн и графична реклама“ може да стане част от вашия избор за успешно бъдеще!

 

 

Прикачени файлове