facebook

ДепартаментДизайн

Актуално

014-ivanka-dobreva-dragostinova-fotonigallery-art-678x410-crop-478b24840a_678x410_crop_478b24840a
16.10.2023 14:22

Дизайнът на опаковки - ключ към детското внимание

Автор на текста е гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова, преподавател от департамент „Дизайн“

 

сп. Полиграфия, №4 2023

 

снимка: fotonigallery.art