ДепартаментДизайн

Публикации

193360-b_126x181_pad_478b24840a

Дизайн: диалог и монолог : Факти, методи, прогнози

Борис Сергинов

Научни и учебни издания

200838-b_126x181_pad_478b24840a

Компютърни системи в модната индустрия

Незабравка Попова - Недялкова

Научни издания

205348-b_126x181_pad_478b24840a

АБ на устойчивия дизайн

Иванка Добрева-Драгостинова

Научни и учебни издания