facebook

ДепартаментДизайн

„Дизайнът на мебели – фактори и аспекти в съвременното развитие“

korica-sa_184x250_fit_478b24840a

„Дизайнът на мебели – фактори и аспекти в съвременното развитие“

Светослав Анев

Научни и учебни издания

 

Изследването „Дизайнът на мебели – фактори и аспекти в съвременното развитие“ представлява научна монография, явяваща се като естествен резултат и продължение на научно-изследователските търсения на автора – д-р Светослав Анев в сферата на интериорния и мебелен дизайн. Дизайнът е разнородна дейност, съчетаваща в себе си множество компоненти и направления. От гледна точка на съвремието, той може да бъде третиран като комплексна наука, която да бъде разглеждана в нейните различни трансформации. Отношението към тази дейност е отношение към естетическото проявление на идеята за изграждането на един по-добър светоглед към заобикалящата среда, случващите се в нея процеси и всякакъв вид активности, касаещи явлението дизайн. Като едно от проявленията на този вид дейност, мебелният дизайн намира своето сериозно място и приложение като един от основните компоненти, участващи активно в изграждането на заобикалящата интериорна и екстериорна среда. Неговата широкообхватност се разпростира в най-различни проявления с пряко отношение към взаимосвързани процеси, касаещи различни по вид мултидисциплинарни дейности. Основните търсения в изследването са насочени към анализ на различни гледни точки и проблеми, засягащи развитието на мебелите в посока дизайн, анализирането на основни времеви взаимовръзки и тяхното надграждане чрез запазване на архетипа в исторически план и съвременното му интерпретиране. Анализирани са влиянието и връзките със съвременните технологии. Акцентирано е върху темата, насочена към дизайна за хора в неравностойно положение. Разгледани са проблеми, свързани с екологията и устойчивия дизайн, както и социалните фактори и съвременните материали и процеси, имащи отношение към този тип дизайн.

Д-р Светослав Анев е дългогодишен преподавател в департамент „Дизайн“ в Нов български университет. Основните му творчески и изследователски търсения и интереси засягат съвременните тенденции в областта на интериорния, мебелен и продуктов дизайн, устойчиво развитие, проектиране и приложение на нови технологии в дизайна, дизайн рисуване.