facebook

ДепартаментДизайн

Конкурси

академична длъжност главен асистент, ДВ 67/13.08.2021 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (интериорен дизайн, съвременни материали в дизайна, критичен дизайн). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 67/13.08.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
-

 • Зала
  -
академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 62/06.08.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (уеб и графичен дизайн, плакат и печатна реклама). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 62/06.08.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Стоян Василев Бунджулов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  21.11.2019 / 13:00
 • Зала
  406, втори корпус на НБУ

Прикачени файлове

академична длъжност доцент, ДВ бр. 62/ 06.08.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (мода). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 62/06.08.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Кристина Георгиева Савова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  28.01.2020 / 11:00
 • Зала
  210, първи корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 103 от 27.12.2016 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (интериорен дизайн). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 103/27.12.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Ралица Крумова Стефанова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  14.06.2017 / 13:00
 • Зала
  214, І-ви корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 64 от 16.08.2016
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (дизайн, пространствен дизайн). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 64/16.08.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Иво Николаев Попов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  11.11.2016 / 11:20
 • Зала
  502, ІІ-ри корпус
Академична длъжност професор, ДВ брой 02 от 08.01.2016 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (текстилен и интериорен дизайн). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 2/08.01.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Емилия Кирилова Панайотова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  16.06.2016 / 10:00
 • Зала
  507, ІІ-ри корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ 82 от 23.10.2015 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 82/23.10.2015 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Борис Кирилов Сергинов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  04.04.2016 / 15:00
 • Зала
  607, ІІ-ри корпус

Прикачени файлове