facebook

ДепартаментДизайн

Дипломиране

 

Защита на дипломни тези на дипломанти

от

БП „Мода“

 

Дата: 02 февруари 2022 година, сряда

Място на провеждане: зала 405 ІІ корпус

Час: от 09:40 ч. до 10:25 ч.

 

Изпитна комисия

Председател – доц. д-р Елена Тодорова

Членове:

доц. д-р Кристина Савова

 гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова

 

 ***

 

Защита на дипломни тези на дипломанти

от

БП „Интериорен дизайн“

 

Дата: 03 февруари 2022 година, четвъртък

Място на провеждане: 301 ІІ корпус

Час: от 09:40 ч. до 11:10 ч.

 

Изпитна комисия

Председател – проф. д-р Борис Сергинов

Членове:

доц. д-р Ралица Стефанова   

гл. ас. д-р Иво Попов

 

***

 

Държавен изпит на дипломанти

от

БП „Интериорен дизайн“ 

 

Дата: 03 февруари 2022 година, четвъртък

Място на провеждане: 305 ІІ корпус

Час: от 13:00 ч. до 16:10 ч.

 

Изпитна комисия

Председател – проф. д-р Борис Сергинов

Членове:

доц. д-р Ралица Стефанова   

гл. ас. д-р Биляна Калоянова

 

***

 

 

  организатор: Емилия Борисова - секретар-специалист

 

 

***

 

 

ГРАФИК

ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА БАКАЛАВЪРСКИГРАФИК

НА СЕСИИТЕ

и МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

ЗА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ БП „МОДА“, БП „ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН“,
БП „УЕБ ДИЗАЙН И ГРАФИЧНА РЕКЛАМА“, МП „МОДА И БИЗНЕС СТРАТЕГИИ“, МП „СТАЙЛИНГ“, МП „МОДА, СТАЙЛИНГ И БИЗНЕС СТРАТЕГИИ“, МП „ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН“, МП „ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН ЗА ИНТЕРИОР“ и МП „ДИЗАЙН НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ И УЕБ САЙТОВЕ“

 

2021/2022 учебна година

 

 

 

СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА: МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

 • 01.12.2021 г., сряда - БП „Мода“, МП „Мода и бизнес стратегии“, МП „Стайлинг“
 • Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
  • до 26 октомври 2021 г.
 • Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
  • до 26 октомври 2021 г.
 • 02.12.2021 г., четвъртък - БП „Интериорен дизайн“, МП „Пространствен дизайн“, МП „Продуктов дизайн за интериор“ и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“

 

СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА: МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

 • 02.02.2022 г., сряда - БП „Мода“, МП „Мода и бизнес стратегии“, МП „Стайлинг“
 • Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
  • до 17 декември 2021 г.
 • Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
  • до 17 декември 2021 г.
 • 03.02.2022 г., четвъртък - БП „Интериорен дизайн“, МП „Пространствен дизайн“, МП „Продуктов дизайн за интериор“ и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“

 

СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА: МЕСЕЦ МАРТ

 • 23.03.2022 г., сряда - БП „Мода“, МП „Мода и бизнес стратегии“, МП „Стайлинг“
 • Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
  • до 15 февруари 2022 г.
 • Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
  • до 15 февруари 2022 г.
 • 24.03.2022 г., четвъртък - БП „Интериорен дизайн“, МП „Пространствен дизайн“, МП „Продуктов дизайн за интериор“ и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“

 

 СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА: МЕСЕЦ ЮНИ

 • 29.06.2022 г., сряда - БП „Мода“, БП „Уеб дизайн и графична реклама“, МП „Мода и бизнес стратегии“, МП „Стайлинг“
 • Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
  • до 13 май 2022 г.
 • Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
  • до 13 май 2022 г.
 • 30.06.2022 г., четвъртък - БП „Интериорен дизайн“, МП „Пространствен дизайн“, МП „Продуктов дизайн за интериор“ и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“

  

СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА (за всички програми на департамент „Дизайн“): МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (28.09.2022 г., сряда)

 • Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
  • до 29 юли 2022 г.

 

Забележки:

 • Подаване на документи и консултации – при секретар-специалист.
 • Такса за явяване на защита:

- чрез бакалавърска теза – 100 лв.

- чрез магистърска теза 150 лв.

Таксата се заплаща се до 10 дни преди датата на защитата в касата на университета или по банков път.

 • Портфолиото се предава в едно хартиено копие и две копия на електронен носител (CD).

 

Прикачени файлове