ДепартаментДизайн

Дипломиране

 

Защита на дипломни тези на дипломанти

от

БП „Интериорен дизайн“,

БП „Мода“,

МП „Пространствен дизайн“

и МП „Стайлинг“ 

 

 

Дата: 04 септември 2018 година, вторник

Зала: 501 – ІІ корпус

Час: 09.00 часа

 

Изпитна комисия

Председател – проф. д-р Борис Сергинов

Членове:

проф. д-р Емилия Панайотова

гл. ас. д-р Софрони Върбев

 

 ***

 

 

 Държавен изпит на дипломант от БП „Интериорен дизайн“

 

Дата: 04 септември 2018 година, вторник

Зала: 501 – ІІ корпус

Час: 11.00 часа

 

Изпитна комисия

Председател – проф. д-р Борис Сергинов

Членове:

проф. д-р Емилия Панайотова

гл. ас. д-р Софрони Върбев

 

***

 

  организатор: Емилия Борисова - секретар-специалист

 

 

 

 

 

 

Прикачени файлове