ДепартаментДизайн

Дипломиране

 

Защита на дипломни тези на дипломанти
от
БП „Мода“, МП „Стайлинг“
и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“


Дата: 26 септември 2019 година, четвъртък
Зала: 305 – ІІ корпус
Час: 10.00 часа

Изпитна комисия
Председател – проф. д-р Емилия Панайотова
Членове:
доц. д-р Елена Тодорова
ас. д-р Стоян Бунджулов

***

 

Защита на дипломни тези на дипломанти
от
БП „Интериорен дизайн“,
МП „Пространствен дизайн“
и МП „Продуктов дизайн за интериор“

 

Дата: 26 септември 2019 година, четвъртък
Зала: 304 – ІІ корпус
Час: 10.00 часа

Изпитна комисия
Председател – проф. д-р Борис Сергинов
Членове:
доц. д-р Ралица Стефанова
гл. ас. д-р Софрони Върбев

 

***

 

организатор: Емилия Борисова - секретар-специалист

 

 

***

 

ГРАФИК НА СЕСИИТЕ
ЗА ЗАЩИТИ НА БАКАЛАВЪРСКИ и МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ
ЗА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ БП „МОДА“, БП „ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН“, МП „МОДА И БИЗНЕС СТРАТЕГИИ“, МП „СТАЙЛИНГ“, МП „ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН“, МП „ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН ЗА ИНТЕРИОР“ и МП „ДИЗАЙН НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ И УЕБ САЙТОВЕ“

2019/2020 учебна година

 


СЕСИЯ ЗА ЗАЩИТА: МЕСЕЦ НОЕМВРИ (27.11.2019 г., сряда и 28.11.2019 г., четвъртък)
• 27.11.2019 г., сряда - БП „Мода“, МП „Мода и бизнес стратегии“, МП „Стайлинг“
 Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
o до 16 октомври 2019 г.
• 28.11.2019 г., четвъртък - БП „Интериорен дизайн“, МП „Пространствен дизайн“, МП „Продуктов дизайн за интериор“ и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“
 Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
o до 16 октомври 2019 г.


СЕСИЯ ЗА ЗАЩИТА: МЕСЕЦ ЯНУАРИ (22.01.2020 г., сряда и 23.01.2020 г., четвъртък)
• 22.01.2020 г., сряда - БП „Мода“, МП „Мода и бизнес стратегии“, МП „Стайлинг“
 Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
o до 10 декември 2019 г.
• 23.01.2020 г., четвъртък - БП „Интериорен дизайн“, МП „Пространствен дизайн“, МП „Продуктов дизайн за интериор“ и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“
 Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
o до 10 декември 2019 г.


СЕСИЯ ЗА ЗАЩИТА: МЕСЕЦ МАРТ (26.03.2020 г., петък)
 Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
o до 10 февруари 2020 г.


СЕСИЯ ЗА ЗАЩИТА: МЕСЕЦ МАЙ :
• 22.05.2020 г., петък - БП „Мода“, МП „Мода и бизнес стратегии“, МП „Стайлинг“
 Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
o до 10 април 2020 г.
• 21.05.2020 г., четвъртък - БП „Интериорен дизайн“, МП „Пространствен дизайн“, МП „Продуктов дизайн за интериор“ и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“
 Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
o до 10 април 2020 г.


СЕСИЯ ЗА ЗАЩИТА: МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (25.09.2020 г., четвъртък)
 Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
o до 24 юли 2020 г.

 


Забележки:
 Подаване на документи и консултации – при програмен консултант
 Такса за явяване на защита чрез бакалавърска теза – 100 лв., за магистърска теза 150 лв. (заплаща се до 10 дни преди датата на защитата в касата на университета)
 Портфолиото се предава в едно хартиено копие и две на електронен носител (CD)

Прикачени файлове