ДепартаментДизайн

Дипломиране

 

Защита на дипломни тези на дипломанти

от

БП „Мода“

 

Дата: 24 март 2021 година, сряда

Място на провеждане: MOODLE, виртуална класна стая - онлайн

Час: 11:30 часа

 

Изпитна комисия

Председател – доц. д-р Елена Тодорова

Членове:

доц. д-р Кристина Савова

гл. ас. д-р Яна Василева

 

 ***

 

Защита на дипломни тези на дипломанти

от

БП „Интериорен дизайн“  и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“

 

Дата: 25 март 2021 година, четвъртък

Място на провеждане: MOODLE, виртуална класна стая - онлайн

Час: 10:30 часа

 

Изпитна комисия

Председател – проф. д-р Борис Сергинов

Членове:

доц. д-р Ралица Стефанова   

гл. ас. д-р Светослав Анев 

 

***

 

Държавен изпит на дипломанти

от

БП „Интериорен дизайн“

 

Дата: 25 март 2021 година, четвъртък

Място на провеждане: MOODLE, виртуална класна стая - онлайн

Час: 13:00 часа

 

Изпитна комисия

Председател – проф. д-р Борис Сергинов

Членове:

доц. д-р Ралица Стефанова   

гл. ас. д-р Светослав Анев 

  

***

  

  организатор: Емилия Борисова - секретар-специалист

 

***

 

ГРАФИК НА СЕСИИТЕ

ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА БАКАЛАВЪРСКИ и МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

ЗА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ БП „МОДА“, БП „ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН“, МП „МОДА И БИЗНЕС СТРАТЕГИИ“, МП „СТАЙЛИНГ“, МП „ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН“, МП „ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН ЗА ИНТЕРИОР“ и МП „ДИЗАЙН НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ И УЕБ САЙТОВЕ“

 

2020/2021 учебна година

 

 

СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА: МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

 • 02.12.2020 г., сряда - БП „Мода“, МП „Мода и бизнес стратегии“, МП „Стайлинг“
 • Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
  • до 26 октомври 2020 г.
 • Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
  • до 26 октомври 2020 г.
 • 03.12.2020 г., четвъртък - БП „Интериорен дизайн“, МП „Пространствен дизайн“, МП „Продуктов дизайн за интериор“ и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“

 

СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА: МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

 • 03.02.2021 г., сряда - БП „Мода“, МП „Мода и бизнес стратегии“, МП „Стайлинг“
 • Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
  • до 18 декември 2020 г.
 • Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
  • до 18 декември 2020 г.
 • 04.02.2021 г., четвъртък - БП „Интериорен дизайн“, МП „Пространствен дизайн“, МП „Продуктов дизайн за интериор“ и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“

 

СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА: МЕСЕЦ МАРТ

 • 24.03.2021 г., сряда - БП „Мода“, МП „Мода и бизнес стратегии“, МП „Стайлинг“
 • Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
  • до 15 февруари 2021 г.
 • Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
  • до 15 февруари 2021 г.
 • 25.03.2021 г., четвъртък - БП „Интериорен дизайн“, МП „Пространствен дизайн“, МП „Продуктов дизайн за интериор“ и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“

 

СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА: МЕСЕЦ ЮНИ

 • 23.06.2021 г., сряда - БП „Мода“, МП „Мода и бизнес стратегии“, МП „Стайлинг“
 • Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
  • до 14 май 2021 г.
 • Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
  • до 14 май 2021 г.
 • 24.06.2021 г., четвъртък - БП „Интериорен дизайн“, МП „Пространствен дизайн“, МП „Продуктов дизайн за интериор“ и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“

 

 

СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА (за всички програми на департамент „Дизайн“): МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (28.09.2021 г., вторник)

 • Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
  • до 30 юли 2021 г.

 

Забележки:

 • Подаване на документи и консултации – при секретар-специалист.
 • Такса за явяване на защита:

- чрез бакалавърска теза – 100 лв.

- чрез магистърска теза 150 лв.

Таксата се заплаща се до 10 дни преди датата на защитата в касата на университета или по банков път.

 • Портфолиото се предава в едно хартиено копие и две копия на електронен носител (CD).

 

Прикачени файлове