ДепартаментДизайн

Дипломиране

 

Защита на дипломни тези на дипломанти от БП „Интериорен дизайн“,

МП „Пространствен дизайн“ и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“

 

Дата: 25 януари 2018 година, четвъртък

Зала: 111 – 2 корпус

Час: 10.00 часа

 

Изпитна комисия

Председател – проф. д-р Борис Сергинов

Членове:

доц. Банко Банков

гл. ас. д-р Светослав Анев

 

 ***

 

Защита на дипломни тези на дипломанти от БП „Мода“ и МП „Мода и бизнес стратегии“

 

Дата: 29 януари 2018 година, понеделник

 Зала: 111 –  2 корпус

Час: 09.40 часа

 

Изпитна комисия

 Председател – проф. д-р Емилия Панайотова

 Членове:

доц. Елена Тодорова

гл. ас. д-р Кристина Савова

 

***

 

  организатор: Емилия Борисова - секретар-специалист

 

Прикачени файлове