ДепартаментДизайн

Дипломиране

 

Защита на дипломни тези на дипломанти от БП „Мода“ и МП „Мода и бизнес стратегии“

 

Дата: 22 март 2019 година, петък
Зала: 304 – ІІ корпус
Час: 09.40 часа

Изпитна комисия
Председател – проф. д-р Емилия Панайотова
Членове:
доц. д-р Елена Тодорова
гл. ас. д-р Яна Дворецка

***

 

Защита на дипломни тези на дипломанти от БП „Интериорен дизайн“, МП „Пространствен дизайн“
и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“

 

Дата: 22 март 2019 година, петък
Зала: 304 – ІІ корпус
Час: 11.20 часа

Изпитна комисия
Председател – проф. д-р Борис Сергинов
Членове:
доц. д-р Ралица Стефанова
гл. ас. д-р Светослав Анев

 

***

 

организатор: Емилия Борисова - секретар-специалист

 

*****

 

ГРАФИК НА СЕСИИТЕ
ЗА ЗАЩИТИ НА БАКАЛАВЪРСКИ и МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ
ЗА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ БП „МОДА“, БП „ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН“, МП „МОДА И БИЗНЕС СТРАТЕГИИ“, МП „СТАЙЛИНГ“, МП „ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН“, МП „ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН ЗА ИНТЕРИОР“ и МП „ДИЗАЙН НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ И УЕБ САЙТОВЕ“

 

2018/2019 учебна година

 

СЕСИЯ ЗА ЗАЩИТА: МЕСЕЦ НОЕМВРИ (22.11.2018 г., четвъртък и 23.11.2018 г. петък)
• 22.11.2018 г., четвъртък - БП „Мода“
- Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
до 10 октомври 2018 г.

• 23.11.2018 г., петък - БП „Интериорен дизайн“
- Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
до 10 октомври 2018 г.

 

СЕСИЯ ЗА ЗАЩИТА: МЕСЕЦ ЯНУАРИ (25.01.2019 г., петък)
- Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
до 07 декември 2018 г.

 

СЕСИЯ ЗА ЗАЩИТА: МЕСЕЦ МАРТ (22.03.2019 г., петък)
- Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
до 08 февруари 2019 г.

 

СЕСИЯ ЗА ЗАЩИТА: МЕСЕЦ МАЙ :
• 21.05.2019 г., вторник - БП „Мода“
- Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
до 10 април 2019 г.

• 31.05.2019 г., петък - БП „Интериорен дизайн“
- Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
до 19 април 2019 г.

 

СЕСИЯ ЗА ЗАЩИТА: МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (26.09.2019 г., четвъртък)
- Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
до 22 юли 2019 г.

 

Забележки:
- Подаване на документи и консултации – при програмен консултант
- Такса за явяване на защита чрез бакалавърска теза – 100 лв., за магистърска теза 150 лв. (заплаща се до 10 дни преди датата на защитата в касата на университета)
- Портфолиото се предава в едно хартиено копие и две на електронен носител (CD)

Прикачени файлове