ДепартаментДизайн

Дипломиране

 

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

на дипломанти от БП „Мода”, МП „Мода и бизнес стратегии”,

МП „Стайлинг”

 

24 юни 2020 г., сряда,

от 10:00 часа

 

ИЗПИТНА КОМИСИЯ

Председател: доц. д-р Кристина Савова

Членове:

1. доц. д-р Елена Тодорова

2. гл. ас. д-р Яна Дворецка

 

***


ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

на дипломанти от БП „Интериорен дизайн”, МП „Пространствен дизайн”, МП „Продуктов дизайн за интериор”, МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове”

 

25 юни 2020 г., четвъртък,

от 10:00 часа

 

ИЗПИТНА КОМИСИЯ

Председател: проф. д-р Борис Сергинов

Членове: 

1. доц. д-р Ралица Стефанова

2. гл. ас. д-р Софрони Върбев

     

*** 


Краен срок

за изпращане на дипломни портфолия и документи

по електронен път на e-mail: eborisova@nbu.bg

до 11 май 2020 г., включително

 

***

 

Организатор: Емилия Борисова – секретар-специалист

 

***

 

СЕСИЯ ЗА ЗАЩИТА: МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (25.09.2020 г., четвъртък)

БП „Мода“ и БП „Интериорен дизайн“


- Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
- Срок: до 24 юли 2020 г.

Забележки:
Ø    Подаване на документи и консултации – при програмен консултант
Ø    Такса за явяване на защита чрез бакалавърска теза – 100 лв. (заплаща се до 10 дни преди датата на защитата в касата на университета)
Ø    Портфолиото се предава в едно хартиено копие и две на електронен носител (CD)

         

По същия график могат да се провеждат и държавни изпити при заявени такива от страна на студентите. Предложеният график за защита на бакалавърска теза не изключва провеждане на индивидуални защити при обективни обстоятелства.

            

Провеждане на дипломната защита:


Ø    БП „Интериорен дизайн“: защитата на бакалавърската теза се провежда с представяне на портфолио, мултимедийна презентация на Power Point или PDF в рамките на 15-20 минути и графично оформени табла с идейния проект (на електронен носител);


Ø    БП „Мода“: в деня на защитата студентите представят по един модел в материал от разработената им колекция. Представят концепцията и колекцията си чрез табло/а (до 3 бр.) в размер 50/70 см (на електронен носител), които остават в НБУ и се използват в различни изложби, свързани с КСК. Студентите защитават разработената си теза чрез презентация в рамките на 15-20 минути.

 

***

 

Забележки:

 Подаване на документи и консултации – при програмен консултант
 Такса за явяване на защита чрез бакалавърска теза – 100 лв., за магистърска теза 150 лв. (заплаща се до 10 дни преди датата на защитата в касата на университета)
 Портфолиото се предава по електронен път на e-mail: eborisova@nbu.bg

 

 

Прикачени файлове