ДепартаментДизайн

Дипломиране

 

Защита на дипломни тези на дипломанти от БП „Интериорен дизайн“

Дата: 24 ноември 2017 година, петък

Зала: 213 - I корпус

Час: 09.40 часа

 

Изпитна комисия

Председател – доц. Банко Банков

Членове:
1) доц. д-р Ралица Стефанова
2) гл. ас. д-р Софрони Върбев

 

***

 

Защита на дипломни тези на дипломанти от МП „Пространствен дизайн“ и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“

Дата: 22 ноември 2017 година, сряда

Зала: Семинарната зала на библиотеката на НБУ

Час: 13.30 часа

 

Изпитна комисия

Председател – проф. д-р Борис Сергинов

Членове:
1) проф. д-р Емилия Панайотова
2) гл. ас. д-р Биляна Калоянова

 

***

 

Защита на дипломни тези на дипломанти от БП „Мода“, МП „Мода и бизнес стратегии“ и МП „Стайлинг“

Дата: 24 ноември 2017 година, петък

Зала: 304 - II корпус

Час: 09.40 часа

 

Изпитна комисия

Председател – проф. д-р Емилия Панайотова

Членове:
1) доц. Елена Тодорова
2) гл. ас. д-р Яна Дворецка

 

  организатор: Мая Минкова - секретар-специалист

Прикачени файлове