facebook

ДепартаментДизайн

Дипломиране

Защита на дипломни тези на дипломанти

от

БП „Мода“ и МП „Мода, стайлинг и бизнес стратегии“

 

Дата: 05.12.2022 г., понеделник,

Място на провеждане: зала 205 І корпус

Час: от 09:40 ч. до 11:10 ч.

 

Изпитна комисия

Председател – доц. д-р Кристина Савова

Членове:

проф. д-р Елена Тодорова      

гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова

 

  ***

 

Защита на дипломни тези на дипломанти

от

БП „Интериорен дизайн“ и МП „Пространствен дизайн“

 

Дата: 30.11.2022 г., сряда

Място на провеждане: зала С1/03 І корпус

Час: от 11:20 ч. до 12:50 ч.

 

Изпитна комисия

Председател – доц. д-р Ралица Стефанова 

Членове:

доц. д-р Иво Попов

гл. ас. д-р Румен Кожухаров

 

***

 

Защита на дипломни тези на дипломанти

от

БП „Уеб дизайн и графична реклама“ и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“

 

Дата: 01.12.2022 г., четвъртък

Място на провеждане: зала 403 ІІ корпус

Час: от 09:40 ч. до 11:10 ч.

 

Изпитна комисия

Председател – доц. д-р Георги Петров

Членове:

доц. д-р Иво Попов

гл. ас. д-р Софрони Върбев

 

 ***

 

  организатор: Емилия Борисова - секретар-специалист

 

***

 

ГРАФИК

НА СЕСИИТЕ

ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА БАКАЛАВЪРСКИ
и МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

ЗА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ БП „МОДА“, БП „ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН“,

БП „УЕБ ДИЗАЙН И ГРАФИЧНА РЕКЛАМА“, МП „МОДА И БИЗНЕС СТРАТЕГИИ“, МП „СТАЙЛИНГ“, МП „МОДА, СТАЙЛИНГ И БИЗНЕС СТРАТЕГИИ“, МП „ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН“, МП „ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН ЗА ИНТЕРИОР“ и МП „ДИЗАЙН НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ И УЕБ САЙТОВЕ“

 

2022/2023 учебна година

 

СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА: МЕСЕЦ НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ

 • 05.12.2022 г., понеделник - БП „Мода“, МП „Мода и бизнес стратегии“, МП „Стайлинг“, МП „Мода, стайлинг и бизнес стратегии“

Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):

- до 24 октомври 2022 г.

 

 • 30.11.2022 г., сряда - БП „Интериорен дизайн“, МП „Пространствен дизайн“ и МП „Продуктов дизайн за интериор“

Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):

- до 24 октомври 2022 г.

 

 • 01.12.2022 г., четвъртък - БП „Уеб дизайн и графична реклама“ и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“

Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):

- до 24 октомври 2022 г.

 

СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА: МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

 • 10.02.2023 г., петък - БП „Мода“, МП „Мода и бизнес стратегии“, МП „Стайлинг“, МП „Мода, стайлинг и бизнес стратегии“

Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):

- до 22 декември 2022 г.

 

 • 10.02.2023 г., петък - БП „Интериорен дизайн“, МП „Пространствен дизайн“ и МП „Продуктов дизайн за интериор“

Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):

- до 22 декември 2022 г.

 

 • 10.02.2023 г., петък - БП „Уеб дизайн и графична реклама“ и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“

Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):

 - до 22 декември 2022 г.

 

СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА: МЕСЕЦ ЮНИ

 • 28.06.2023 г., сряда - БП „Мода“, МП „Мода и бизнес стратегии“, МП „Стайлинг“, МП „Мода, стайлинг и бизнес стратегии“

Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):

- до 15 май 2023 г.

 

 • 30.06.2023 г., петък - БП „Интериорен дизайн“, МП „Пространствен дизайн“ и МП „Продуктов дизайн за интериор“

Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):

- до 15 май 2023 г.

 

 • 30.06.2023 г., петък - БП „Уеб дизайн и графична реклама“ и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“

Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):

- до 15 май 2023 г.

 

СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА (за всички програми на департамент „Дизайн“): МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (28.09.2023 г., четвъртък)

Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):

- до 11 август 2023 г.

 

Забележки:

 • ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ - В ОФИС 614, 2 КОРПУС.
 • Такса за явяване на защита:

- чрез бакалавърска теза – 100 лв.

- чрез магистърска теза 150 лв.

Таксата се заплаща се до 10 дни преди датата на защитата в касата на университета или по банков път.

 • Портфолиото се предава в едно хартиено копие и две копия на електронен носител (CD).

 

Прикачени файлове