ДепартаментДизайн

Дипломиране

 

Защита на дипломни тези на дипломанти от БП „Интериорен дизайн“,

МП „Пространствен дизайн“

и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“

 

Дата: 28 май 2018 година, понеделник

Зала: 413 – 1 корпус

Час: 09.40 часа

 

Изпитна комисия

Председател – проф. д-р Борис Сергинов

Членове:

доц. д-р Ралица Стефанова

гл. ас. д-р Иво Попов

 

 ***

 

Защита на дипломни тези на дипломанти от БП „Мода“

и МП „Мода и бизнес стратегии“ 

 

Дата: 23 май 2018 година, сряда

 Зала: 212 –  1 корпус

Час: 08.00 часа

 

Изпитна комисия

 Председател – проф. д-р Емилия Панайотова

 Членове:

доц. Елена Тодорова

гл. ас. д-р Кристина Савова

 

***

 

 Държавен изпит на дипломант от МП „Пространствен дизайн“

 

Дата: 30 май 2018 година, сряда

Зала: 503 – 2 корпус

Час: 09.40 часа

 

Изпитна комисия

Председател – проф. д-р Борис Сергинов

Членове:

доц. д-р Ралица Стефанова

гл. ас. д-р Биляна Калоянова

 

***

 

  организатор: Емилия Борисова - секретар-специалист

 

Прикачени файлове