ДепартаментДизайн

Дипломиране

 

ГРАФИК НА СЕСИИТЕ

ЗА ЗАЩИТИ НА БАКАЛАВЪРСКИ И МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

 

ЗА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ БП „МОДА“, БП „ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН“, МП „МОДА И БИЗНЕС СТРАТЕГИИ“, МП „СТАЙЛИНГ“, МП „ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН“, МП „ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН ЗА ИНТЕРИОР“ И МП „ДИЗАЙН НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ И УЕБ САЙТОВЕ“

 

2018/2019 учебна година

 

 

СЕСИЯ ЗА ЗАЩИТА: МЕСЕЦ НОЕМВРИ (23.11.2018 г. петък)
Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
- до 10 октомври 2018 г.

 

СЕСИЯ ЗА ЗАЩИТА: МЕСЕЦ ЯНУАРИ (25.01.2019 г. петък)
Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
- до 07 декември 2018 г.

 

СЕСИЯ ЗА ЗАЩИТА: МЕСЕЦ МАРТ (22.03.2019 г. петък)
Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
- до 08 февруари 2019 г.

 

СЕСИЯ ЗА ЗАЩИТА: МЕСЕЦ МАЙ (21.05.2019 г. вторник)
Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
- до 10 април 2019 г.

 

СЕСИЯ ЗА ЗАЩИТА: МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (26.09.2019 г. четвъртък)
Подаване на заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD):
- до 22 юли 2019 г.

 

Забележки:
- Подаване на документи и консултации – при програмен консултант
- Такса за явяване на защита чрез бакалавърска теза – 100 лв., за магистърска теза 135 лв. (заплаща се до 10 дни преди датата на защитата в касата на университета)
- Портфолиото се предава в едно хартиено копие и две на електронен носител (CD)

 

Прикачени файлове