facebook

ДепартаментДизайн

Щатни

проф. д-р Борис Сергинов

проф. д-р Борис Сергинов

доц. д-р Елена Тодорова

доц. д-р Елена Тодорова

доц. д-р Кристина Савова

доц. д-р Кристина Савова

доц. д-р Ралица Стефанова

доц. д-р Ралица Стефанова

гл. ас. д-р Биляна Калоянова

гл. ас. д-р Биляна Калоянова

гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова

гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова

гл. ас. д-р Иво Попов

гл. ас. д-р Иво Попов

гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова

гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова

гл. ас. д-р Светослав Анев

гл. ас. д-р Светослав Анев

гл. ас. д-р Софрони Върбев

гл. ас. д-р Софрони Върбев

гл. ас. д-р Стоян Бунджулов

гл. ас. д-р Стоян Бунджулов

гл. ас. д-р Явор Жаблянов

гл. ас. д-р Явор Жаблянов