facebook

ДепартаментДизайн

Щатни

проф. д-р Борис Сергинов

проф. д-р Борис Сергинов

проф. д-р Елена Тодорова

проф. д-р Елена Тодорова

доц. д-р Иванка Добрева-Драгостинова

доц. д-р Иванка Добрева-Драгостинова

доц. д-р Иво Попов

доц. д-р Иво Попов

доц. д-р Кристина Савова

доц. д-р Кристина Савова

доц. д-р Ралица Стефанова

доц. д-р Ралица Стефанова

доц. д-р Яна Дворецка

доц. д-р Яна Дворецка

гл. ас. д.н. Биляна Калоянова

гл. ас. д.н. Биляна Калоянова

гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова

гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова

гл. ас. д-р Румен Кожухаров

гл. ас. д-р Румен Кожухаров

гл. ас. д-р Руслан Лозев

гл. ас. д-р Руслан Лозев

гл. ас. д-р Светослав Анев

гл. ас. д-р Светослав Анев