facebook

ДепартаментДизайн

доц. д-р Софрони Върбев

доц. д-р Софрони ВърбевДепартамент: Дизайн

Телефон: 0895491053

E-mail: svyrbev@nbu.bg

Приемно време: Сряда 9:30-11:00 614 II Корпус,Сряда 13:00-15:30 614 II КорпусПрофесионална автобиография:

Самостоятелни изложби:
2012 г. - Галерия “Възраждане” - Пловдив
2003 - Галерия “Беренберг Гослер Хаус” - Хамбург, Германия
2001 - Галерия “Нордерщед” - Хамбург, Германия
1999 - Алианс Франсез - Благоевград
1998 - Галерия “Ковачев” - Кюстендил
1997 - Галерия “Възраждане” – Пловдив
__________________________________________________________________
Награди:
2007 - I Награда в конкурс за лого на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
2006 - II Награда в конкурс за лого на Министерство на държавната администрация
1995, 1999 - Награди от ежегодния конкурс за карикатура на вестник Yomiuri Shimbun, Осака, Япония
1997 - II Награда в конкурс за календар на годината


Публикации:

- Върбев, Софрони. Съвременната корпоративна идентичност при CAMPER. Сборник научни публикации 2/2012. НБУ, 2012, с. 67 – 75.
- Върбев, Софрони. Варианти на корпоративна идентичност при бензиностанциите. Сборник научни публикации 2/2012. НБУ, 2012, с. 47 – 65.
- Върбев, Софрони. Варианти на корпоративна идентичност в интериора.
Сборник научни публикации 1/2012. НБУ, 2012, с. 45 – 60.
- Върбев, Софрони. Корпоративната идентичност и нейната връзка с корпоративния имидж и корпоративната репутация - Международна научна конференция "УНИТЕХ`11" Габрово, Сборник доклади, III, 2011, с. 105-110.
– Върбев, Софрони. Лого и търговска марка. Същност на търговската марка. Създаване на търговска марка. Протекция на търговската марка - Международна научна конференция "УНИТЕХ`11" Габрово, Сборник доклади, III, 2011, с. 99-104.
- Varbev, Sofroni. Corporate identity in interior. Second International Conference for PhD Candidates “Economics, Management and Tourism”. South-West University “Neofit Rilsky”, 2011, 202 – 205.
- Върбев, Софрони. Предпоставки и възникване на корпоративната идентичност. Първа научна конференция, организирана от департамент “Дизайн и архитектура” НБУ, на тема: “Дизайн и архитектура – теория, практика и взаимодействие”, НБУ. 2011