ДепартаментДизайн

Програмен съвет

 

ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: гл. ас. д-р Кристина Савова

Приемно време:

вторник: 13:30 – 15:30 часа; четвъртък: 13:30 – 15:30 часа

 

Офис: корпус 2, офис 614

Тел.: 02/8110 614

 

 

СЕКРЕТАР-СПЕЦИАЛИСТ:  Емилия Борисова


Бакалавърски програми:
БП Интериорен дизайн, БП Мода
Майнър програми: Интериорен дизайн, Мода

Магистърски програми:
МП Дизайн на електронни издания и уеб сайтове, МП Пространствен дизайн, МП Продуктов дизайн за интериор, МП Мода и бизнес стратегии, МП „Стайлинг“

Приемно време:
от понеделник до петък: от 10:00 до 12:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа

 

Офис: корпус 2, офис 614
Тел.: 02/8110 644
e-mail: eborisova@nbu.bg

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ:

 

проф. д-р Емилия Панайотова

 

доц. Елена Тодорова

 

доц. д-р Ралица Стефанова

 

гл. ас. д-р Биляна Калоянова

 

доц. д-р Елена Иванова, деп. „Изящни изкуства“