ДепартаментДизайн

Програмен съвет

 

ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: гл. ас. д-р Кристина Савова

Приемно време:

понеделник: 11:30 – 13:30 часа; вторник: 09:00 – 11:00 часа

 

Офис: корпус 2, офис 614

Тел.: 02/8110 614, в. 26141

 

 

СЕКРЕТАР-СПЕЦИАЛИСТ:  Емилия Борисова


Бакалавърски програми:
БП Интериорен дизайн, БП Мода, Уеб дизайн и графична реклама
Майнър програми: Интериорен дизайн, Мода

Магистърски програми:
МП Дизайн на електронни издания и уеб сайтове, МП Пространствен дизайн, МП Продуктов дизайн за интериор, МП Мода и бизнес стратегии, МП „Стайлинг“

Приемно време:
от понеделник до петък: от 10:00 до 12:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа

 

Офис: корпус 2, офис 614
Тел.: 02/8110 644, в. 26142
e-mail: eborisova@nbu.bg

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ:

 

доц. д-р Елена Тодорова

 

доц. д-р Ралица Стефанова

 

гл. ас. д-р Софрони Върбев

 

гл. ас. д-р Яна Дворецка

 

ас. д-р Стоян Бунджулов

 

гл. ас. д-р Стефания Темелкова, деп. Икономика“

 

Еманоела Матейкова - дизайнер в модна фирма "Теодор"

 

Цветелина Димитрова - интериорен дизайнер и мениджър на интериорно студио "Барака дизайн"

 

Антон Конов - уеб дизайнер във фирма "Инфо нет"