ДепартаментДизайн

доц. д-р Кристина Савова

доц. д-р Кристина СавоваДепартамент: Дизайн

Телефон: 8110614

E-mail: ksavova@nbu.bg

Приемно време: Електронна поща: ksavova@nbu.bg ОнлайнПрофесионална автобиография:

Основни изследователски интереси в областта на модния дизайн, стилове, прогнозиране и модни тенденции.

Допълнителни изследователски интереси в областта на художественото проектиране, история и теория на модата, модна илюстрация.

Възможности за експертиза в областта на художественото проектиране, теория и история на модата, прогнозиране и модни тенденци и модната илюстрация.

Преподавателски интереси в областта на художественото проектиране, теория и история на модата, конструиране на облекло, прогнозиране и модни тенденции.

Образование:
2013 г. Доктор по 8.2. Изобразително изкуство, тема „Модни стилове и конструкции от Уърт до Диор (1850 – 1950 г.)”, ДП "Дизайн", Нов български университет
2004 г. Магистър по моден дизайн на облекло (художник – дизайнер), МП "Моден дизайн", Нов български университет
2001 г. Бакалавър, художник-дизайнер, БП "Мода и текстил", Нов български университет
1997 г. Средно с професионална квалификация художник - дизайнер, профил "Моден дизайн", 151 СОУПИ (НСУ София)Публикации:

Савова, Кристина (2017). Съвременни модни стилове. Формиране, развитие, тенденции. Графимакс2. София
Савова, Кристина (2018). Модата според един графит на жена от храма „Св. София“ в Константинопол. Сп. Текстил и облекло (онлайн). 5/2018, София 2018
Савова, Кристина (2019). Коприната и модния дизайн. IV Сборник с научни доклади „Занаяти, търговци, пазари: социално-икономическо развитие на тракийските земи“. Исторически музей – Свиленград
Savova, Christina, Tomov, Thomas (2019). A Woman’s Grafitto Drawing From Hagia Sophia, Constantinople. Zbornik Radova Vizantoloskog Instituta. Belgrade, САНУ
Savova, Christina (2017). Fashion Trends and Forecasting. Textile and Garment Magazine, бр. 10/2017 (Special Issue)
Савова, Кристина (2017). Модни стилове, тенденции, прогнозиране. Сборник научни доклади (под печат). София
Савова, Кристина, Темелова, Стефания (2017). Феноменът Алекзандър Маккуин. Живот след смъртта. Savage Beauty. Сборник от Лятна школа по ПР 2016, CD. София
Савова, Кристина (2016). Мода и комуникации: Модните списания до средата на ХХ век. Сборник от Лятна школа по ПР 2015 CD. София
Савова, Кристина (2015). Стилът „Милитъри“. Сборник с научни текстове по проект №BG051PO001-3.3.06.-0060. София
Савова, Кристина (2014). Мъжкото облекло в края на XIX и началото на ХХ век. Сборник научни публикации. бр. 3/2014, стр. 147 - 154. София
Савова, Кристина (2014). Класически стил: произход и развитие. сп. Текстил и облекло, бр. 1/2014, (януари 2014), стр. 15 – 19. София 2014
Савова, Кристина (2013). Спортният стил в облеклото в края на ХІХ и началото на ХХ век”. Сборник научни доклади, стр. 68 – 73. София
Савова, Кристина (2013). ХIХ век: индустриализацията в модата. Сборник научни публикации, бр. 2/2013, стр. 99 – 106. София
Савова, Кристина (2012). Основни понятия в теорията на модата. Сборник научни публикации, бр. 1/2012, стр. 67 – 72. София
Савова, Кристина (2012). Основни стилове в облеклото. сп. „Текстил и облекло”, бр. 6/2012, (юни 2012), стр.30 – 35. София
Savova, Christina (2011). Bulgarian Fashion between the Russian-Turkish Liberation War and World War I. 2011 Korea-Russia International Conference “Grand Fashion”. Korea.
Savova, Christina (2008). Art in Dress and Dress as Art: Art Deco Fashion. 2008 Korea-Bulgaria International Conference “Fashion Adventure”. Korea

Конференции:
Fashion Trends and Forecasting. XIX National Textile Conference NTC 2017, Gabrovo, Bulgaria
Лятна школа по визуална антропология. Презентиране на модни колекции. Национална научна конференция „Етнографските музеи на българските градове“, 2017, Русе, Регионален исторически музей
Fashion Trends A/W 2017/18. Full Professional Design. Bertone Design Academy, FON University, 2017, Skopje, Macedonia.
Феноменът Алекзандър Маккуин. Живот след смъртта. Savage Beauty. XVIII Лятна школа по пъблик Рилейшънс. 2016, София, НБУ
Иновативни материи и иновативен маркетинг: Pinatex. Национална научна конференция "Иновативни подходи в дизайна, архитектурата и визуалните изкуства“. 2016, София, НБУ
Мода и комуникации - скандалното продава. XVII Лятна школа по Пъблик Рилейшънс. 2015, София, НБУ.
Произход и развитие на класическия стил в облеклото. Общотекстилна конференция’2011 „Иновации в текстила и облеклото”. София
Спортният стил в облеклата в края на ХІХ и началото на ХХ век”. Научна конференция „Дизайн – теория, практика и взаимодействие”. 2011, София, НБУ.
Art in Dress and Dress as Art: Art Deco Fashion. 2008 Korea-Bulgaria International Conference “Fashion Adventure”. Korea