facebook

ДепартаментДизайн

доц. д-р Ралица Стефанова

доц. д-р Ралица СтефановаДепартамент: Дизайн

Телефон: -

E-mail: stefanova76@abv.bg

Приемно време: Сряда 13:00-15:00 509 II Корпус,Четвъртък 11:15-13:15 509 II КорпусПрофесионална автобиография:

Доц. д-р Ралица Стефанова, родена през 1976г. в София. Основни изследователски интереси в областта на: дизайн, съвременни тенденции в дизайна, декоративни и приложни изкуства, съвременно изкуство. Преподавателски интереси в областта на: дизайн, декоративни и приложни изкуства. Образование: 2007: Национална художествена академия - доктор, 2003 - СУ "Климент Охридски", магистър "Унгарска филология", 2003: Стипендиант Институт "Балаши Балинт", Будапеща, Унгария, 2002: бакалавър "Унгарска филология", 1995: Колеж по пластични изкуства "Н. Райнов"
Монографичен труд:
2015: Стефанова, Ралица. Унгарски следи в развитието на модерния дизайн, Аскони Издат, София, 2015, ISBN 978-954-383-096-1, 166 стр., рецензенти: доц. д. изк. Незабравка Иванова, доц. д-р Емилия Панайотова
Публикации:
2018: Доклад от национална научна конференция, организирана от департамент „Дизайн“, НБУ, „Идентичност и артификация на реалността в дизайна, изкуството и архитектурата“, тема: „Флорънс Ноул и следвоенният дизайн“, под печат;
2016:Доклад от национална научна конференция, организирана от департамент „Дизайн“, НБУ, "Иновативни подходи в дизайна, архитектурата и визуалните изкуства“, тема: „Скандинавският дизайн – традиция и съвремие“, под печат;
2015: Стефанова, Ралица. Живеехме с убеждението, че сме призвани да родим една нова сфера на художествено-творческа дейност, интервю със Спас Доневски, Сборник научни публикации, НБУ, под печат;

2013: Стефанова, Ралица. Европейското влияние в колониалния и федералния дизайн на САЩ. Сборник доклади „Проблеми и перспективи в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложните изкуства 2, стр. 159 – 165, НХА, София, 2013, ISBN: 987-954-2988-10-6;
2012: Стефанова, Ралица. Съвремие или традиция? Размисли върху ролята на дизайнера у нас. Сборник научни публикации, бр. 1/2012, стр. 31-36, София, НБУ, ISSN: 1314-7188.
2007: Стефанова, Ралица. Художественото образование през XIX век, Проблеми на изящните и приложните изкуства, сборник материали от докторантски конференции 2004 – 2006 в НХА, София, Издателска къща ЛИК, София, 2007.
Изложби:
2018:
Участие в изложба „Вход-изход“, Галерия за съвременно изкуство, Ниш, Сърбия;
Участие в изложба „DADA предметност в дизайна“, Dada cultural bar, София;
Участие в изложба „Банкя на младостта, таланта и спорта“, галерия на община Банкя;
Участие в изложба „Светлина и време“, галерия Арт алея, София;

2017:
Участие в изложба „Четирима художника от България“, галерия „Лакония“, Бостън, САЩ
Участие в изложба „Вход – изход“, галерия Шипка 6, СБХ, София;
Участие в изложба „Grayscale“, Арт център, Банкя
Участие в „Изложба и междудепартаментен семинар на студенти и преподаватели Dada предметност в дизайна 2017“, Dada Cultural Bar, София ;
Изложба, посветена на деня на София "Рисувам Банкя", Столична община;
Междудепартаментна изложба и литературно четене, междудепартаментен семинар "Ремикси - 2", Арт център „Степен вълк“, София;
Участие в изложба „Светлина и време 2017“, Галерия „Арт алея“, София
Участие в изложба „Дописване на обекти“, Арт център „Степен вълк“, София

2016:
Самостоятелна изложба „Места и обекти“, галерия „Тандра“, Банкя;
Участие в международна изложба „Greyscale. Съвременна българска графика“, галерия „Art 55“, Ниш, Сърбия;
Участие в изложба „Светлина и време“ 2016, галерия „Арт алея“, София;
Участие в изложба „Дописване на обекти“, Арт център „Степен вълк“, София;
Участие в пролетна изложба на преподаватели и докторанти от департамент „Дизайн“, НБУ, галерия „Арт алея“, София;


2015:
Самостоятелна изложба „Живопис“, Клуб 50 и Арт център „Монев“, София;
Участие в международна изложба Greyscale. 20 съвременни българския художника, Художествена галерия Методи Мета Петров, Димитровград, Сърбия;
Участие и изложба „Реди мейд в дизайна – Дада дизайн и антидизайн“, Dada cultural bar, София;
Участие в изложба „Само за фенове“, галерия „Аросита“, София;
Участие в международна изложба „Съвременна българска графика“, Валево, Сърбия /публикувано в каталог на арт центъра, с предварителна селекция;
Участие в международна изложба Greyscale, Чаковец, Хърватска/публикувано в каталог на галерията, с предварителна селекция;
Участие в изложба „Generation”, МЦ „Борис Христов“, София;
Участие в изложба Dada предметност в дизайна 2 „Dada is not dead”, Dada cultural bar, София;
Участие в изложба „Love is...”, галерия Степен вълк, София (с предварителна селекция);
Участие в изложба „Светлина и време 2015”, галерия Арт Алеа, София.
2014:
Самостоятелна изложба „Blur“, галерия „Аросита“, София;
Участие в изложба „Светлина и време. Еко предметност в дизайна“, галерия Арт-алея, София;
Участие в изложба "DADA предметност в дизайна", Dada Culture Bar, София;
Участие в изложба „Когато изкуството имаше значение“, Арт център „Степен вълк“;
Участие в Международен фестивал за дизайн и визуална култура ONE DESIGN WEEK, изложба „Дизайн на обекти номади“, НБУ Локален център – Пловдив;
Участие в междудепартаментен семинар, четене и изложба „Повече сред народа, по-близо до живота“ на департаментите „Нова българистика“ и „Дизайн“, Арт център и галерия „Степен вълк“, София;
Участие в изложба „Само за фенове“, галерия „Аросита“, София;
Участие в изложба, галерия „Тереза“, Варна;

2013:
Участие в изложба „Нова дизайн предметност“ – Sofia Design Week , галерия „Аросита“, София;
Участие в изложба „Живопис“, галерия „Тандра“, Банкя;
Участие в международна изложба "Български художници", Градска галерия, Димитровград, Сърбия;
Участие в изложба „Авангард“, Градска художествена галерия, Перник;
Участие в изложба „Нови дизайн практики“, галерия „Аросита“ в партньорство със Sofia Design Week;
Участие в изложба „Made-ready“, галерия „Арт алея“, София;
Участие в изложба „ВИ-зона“, Арт клуб „Антик“, София;
Изложба по повод 40 години от създаването на болница за рехабилитация "Здраве", Банкя;
Пленер и изложба "Банкя - благословена природа" Община Банкя, Биопрограма, Галерия "Тандра;

2012:
Участие в изложба „Живопис дизайн обекти“, галерия „Арт алея“, София;
Участие в изложба „Светлина и време“ – Sofia Design Week 2012, галерия „Арт алея“, София;
Участие в изложба „Забележителности и духовни средища на гр. Банкя", Общинска галерия, Банкя;
Участие в изложба в коледна изложба на студенти и преподаватели от НБУ, “Арт център „Степен вълк“, София;
Участие в изложба на 20 художника, галерия Тандра, Банкя;
Участие в изложба „Светлина за Япония“, галерия „Арт алея“, София;
Участие в обща изложба на студенти и преподаватели от департамент „Дизайн и архитектура“ НБУ, “Арт център „Степен вълк“, София.


Публикации:

Монографичен труд:

2015: Стефанова, Ралица. Унгарски следи в развитието на модерния дизайн, Аскони Издат, София, 2015, ISBN 978-954-383-096-1, 166 стр., рецензенти: доц. д. изк. Незабравка Иванова, доц. д-р Емилия Панайотова

Публикации:

2018: Доклад от национална научна конференция, организирана от департамент „Дизайн“, НБУ, „Идентичност и артификация на реалността в дизайна, изкуството и архитектурата“, тема: „Флорънс Ноул и следвоенният дизайн“, под печат;

2016: Доклад от национална научна конференция, организирана от департамент „Дизайн“, НБУ, "Иновативни подходи в дизайна, архитектурата и визуалните изкуства“, тема: „Скандинавският дизайн – традиция и съвремие“, под печат;

2015: Стефанова, Ралица. Живеехме с убеждението, че сме призвани да родим една нова сфера на художествено-творческа дейност, интервю със Спас Доневски, Сборник научни публикации, НБУ, под печат;

2013: Стефанова, Ралица. Европейското влияние в колониалния и федералния дизайн на САЩ. Сборник доклади „Проблеми и перспективи в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложните изкуства 2, стр. 159 – 165, НХА, София, 2013, ISBN: 987-954-2988-10-6;

2012: Стефанова, Ралица. Съвремие или традиция? Размисли върху ролята на дизайнера у нас. Сборник научни публикации, бр. 1/2012, стр. 31-36, София, НБУ, ISSN: 1314-7188.

2007: Стефанова, Ралица. Художественото образование през XIX век, Проблеми на изящните и приложните изкуства, сборник материали от докторантски конференции 2004 – 2006 в НХА, София, Издателска къща ЛИК, София, 2007.