facebook

ДепартаментДизайн

гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова

гл. ас. д-р Незабравка Попова-НедялковаДепартамент: Дизайн

Телефон: -

E-mail: nezi_ned@abv.bg

Приемно време: Понеделник 16:15-18:15 509 II Корпус,Вторник 13:00-15:00 509 II КорпусПрофесионална автобиография:

ПУБЛИКАЦИИ

1. Popova-Nedyalkova, Nezabravka (2010) Anthropometric research on the human body and setting size standards for ladies’apparel. In: 2010 Korea-Mongolia International Conference "Fashion Vitality" : Mongolian University of Science and Technology, Ulaanbaatar, Mongolia June 29, 2010 : Proceedings. Korea Fashion & Costume Design Association; Mongolian University of Science and Technology, Ulaanbaatar, pp. 46-47.
2. Popova-Nedyalkova, Nezabravka (2011) Historical origin of the proportional measurement of the human figure as a basis for the contemporary apparel construction and grading. In: Korean-Russia International Conference "Grand Fashion" : Moscow State University of Design and Technology, Moscow, Russia, June 28, 2011 : Proceedings. Korea Fashion & Costume Design Association; Moscow State University of Design and Technology, Moscow, pp. 173-178.
3. Попова-Недялкова, Незабравка (2010) Компютъризирани системи за измерване на човешката фигура. Управление и образование, 6 (4). pp. 220-226. ISSN 1312-6121.
4. Попова-Недялкова, Незабравка (2011) Иновативни технологии за събиране на антропометрични данни и създаване на стандарти за дамското облекло. Текстил и облекло, LIX (5). pp. 130-141. ISSN 1310-912X.
5. Попова-Недялкова, Незабравка (2011) Международната организация по стандартизация и работата й по създаването на единна система за оразмеряване на облеклото. Текстил и облекло, LIX (3). pp. 66-71. ISSN 1310-912X.
6. Попова-Недялкова, Незабравка (2011) Функционалното облекло в съвременния моден дизайн. In: Научна конференция “Дизайн и архитектура – теория, практика и взаимодействие”, 15 юни 2011, Нов български университет, София, България. (Submitted).
7. Попова-Недялкова, Незабравка (2011) Каноните за човешките пропорции в изкуството – първи стъпки в антропометрията и основа на систематичното конструиране. In: Общотекстилна конференция’2011 “Иновации в текстила и облеклото”, 21-22 октомври 2011, Дом на науката и техниката, София, България. (Submitted).
8. Попова-Недялкова, Незабравка (2011) Преглед на съвременните антропометрични проучвания. Международна научна конференция "УНИТЕХ`11" Габрово , 18-19.11.2011 г. : Сборник доклади, II. pp. 296-299. ISSN 1313-230X.


Публикации:

1.Anthropometric research on the human body and setting size standards for ladies’apparel. In: 2010 Korea-Mongolia International Conference "Fashion Vitality": Mongolian University of Science and Technology, Ulaanbaatar, Mongolia June 29, 2010: Proceedings. Korea Fashion & Costume Design Association; Mongolian University of Science and Technology, Ulaanbaatar, pp. 46-47, 2010.
2.Компютъризирани системи за измерване на човешката фигура. Управление и образование, 6 (4). pp. 220-226. ISSN 1312-6121, 2010.
3.Международната организация по стандартизация и работата й по създаването на единна система за оразмеряване на облеклото. Текстил и облекло, LIX (3). pp. 66-71. ISSN 1310-912X, 2011.
4.Иновативни технологии за събиране на антропометрични данни и създаване на стандарти за дамското облекло. Текстил и облекло, LIX (5). pp. 130-141. ISSN 1310-912X, 2011.
5.Historical origin of the proportional measurement of the human figure as a basis for the contemporary apparel construction and grading. In: Korean-Russia International Conference "Grand Fashion": Moscow State University of Design and Technology, Moscow, Russia, June 28, 2011: Proceedings. Korea Fashion & Costume Design Association; Moscow State University of Design and Technology, Moscow, pp. 173-178, 2011.
6.Функционалното облекло в съвременния моден дизайн. In: Научна конференция “Дизайн и архитектура – теория, практика и взаимодействие”, 15 юни 2011, Нов български университет, София, България,2011.
7.Каноните за човешките пропорции в изкуството – първи стъпки в антропометрията и основа на систематичното конструиране. In: Общотекстилна конференция’2011 “Иновации в текстила и облеклото”, 21-22 октомври 2011, Дом на науката и техниката, София, България, 2011.
8.Преглед на съвременните антропометрични проучвания. Международна научна конференция "УНИТЕХ`11" Габрово, 18-19.11.2011 г.: Сборник доклади, II. pp. 296-299. ISSN 1313-230X, 2011.