facebook

ДепартаментДизайн

Сборник научни доклади по проект №2007СВ16IР006-2011-2-94 „Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието“

korica-sbornik-sk_184x250_fit_478b24840a

Сборник научни доклади по проект №2007СВ16IР006-2011-2-94 „Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието“

Сборници

Сборникът е реализиран по проект №2007СВ16IР006-2011-2-94 „Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия.

В сборника са включени част от докладите, изнесени по време на международната научна конференция, осъществена по проект №2007СВ16IР006-2011-2-94 „Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието“. Конференцията се проведе на 6 и 7 ноември 2014 година в Нов български университет.

Докладите са рецензирани и одобрени от редакционна комисия.

Прикачени файлове