facebook

ДепартаментДизайн

Компютърни системи в модната индустрия

kompiutyrni-sistemi-v-modnata-industria-nezabravka-popova-nedialkova_184x250_fit_478b24840a

Компютърни системи в модната индустрия

Незабравка Попова-Недялкова

Научни и учебни издания

Монографията "Компютърни системи в модната индустрия" е продължение на изследователската работа на авторката в областта на облеклото и модната индустрия. За разлика от докторската дисертация, където времевият фокус е насочен от миналото към настоящето, в тази книга погледът се измества от настоящето към бъдещето. А то, според авторката, неизбежно е свързано с универсалното приложение на компютърните технологии в нашия живот и, по-специално, в модната индустрия. Разгледани са видовете CAD системи за дву- и триизмерно проектиране на облекло, 3D системите за измерване на човешката фигура, адитивните технологии (или 3D принтирането), както и налагащата се вече бизнес стратегия за индивидуализирано производство (mass customization), базираща се на използването на информационните технологии за проучване, проектиране, производство и комуникация.

Незабравка Попова-Недялкова е преподавател по конструиране и моделиране на облекло към департамент "Дизайн" в Нов български университет. Завършила е бакалавърска и магистърска степен в НБУ. През 2013 г. защитава докторска дисертация на тема "Пропорции и системи за конструиране - основа за формоизграждане на облеклото", където разглежда видовете конвенционални системи за конструиране и свързаните с това начини за измерване на човешката фигура.