facebook

ДепартаментДизайн

Концептуален и устойчив дизайн

korica-bilyana_184x250_fit_478b24840a

Концептуален и устойчив дизайн

Биляна Калоянова

Научни и учебни издания

Д-р Биляна Калоянова е артист и дизайнер, куратор и теоретик на дизайна, преподавател и главен асистент в департамент „Дизайн“ на Нов български университет. Работи в областта на съвременното изкуство, интериорния, устойчив и концептуален дизайн. Нейни творби са представяни на редица изложби и международни дизайн форуми (Mikser Festival, Hеimtextil …), и са част от множество частни колекции, сред които колекцията на арт фондация Лучано Бенетон „Imago mundi“ и др.

Книгата „Концептуален и устойчив дизайн“ изследва и представя генезиса и развитието на тези специфични области в съвременния дизайн като очертава и насоки за бъдещото им развитие. Настоящата книга разглежда и анализира взаимоотношенията и взаимовръзките между специфичните процеси, които протичат в дизайна, визуалното изкуство и контекстуалните обществени, икономически, политически и културни фактори, които имат отношение към тези процеси.