facebook

ДепартаментДизайн

АБ на устойчивия дизайн

ab-koritca-za-sajta_184x250_fit_478b24840a

АБ на устойчивия дизайн

Иванка Добрева-Драгостинова

Научни и учебни издания

„АБ на устойчивия дизайн“ е книга, насочена както към специалисти, студенти и ученици, работещи и обучаващи се в областта на дизайна, така и към широката общественост. Представя и анализира същността, идеите, принципите, целите на устойчивия дизайн. Разглежда различни възможности за решаване на актуални проблеми пред съвременния дизайн и производство. Написана на достъпен език и подкрепена с множество конкретни примери и визуален материал, тя е подходяща и разбираема за всички професионално ангажирани или просто заинтригувани от дизайна, изкуството, устойчивото развитие, екологията, природосъобразния живот, природата, бъдещето на човечеството и нашата Земя.

 

Иванка Добрева-Драгостинова е преподавател по интериорен дизайн към департамент "Дизайн" в Нов български университет. Завършила е бакалавърска и магистърска степен в Национална художествена академия „Николай Павлович“, София – специалност „Дизайн на детската среда“. През 2010г. защитава докторска степен с дисертация на тема „Дизайнът за здравето на децата. Дизайн за интериора на профилактичните и лечебните заведения за деца“. Изследователската и творческата ѝ дейност са свързани с дизайн за детската среда, дизайн за деца със специални потребности, продуктов, устойчив и екологичен дизайн.