facebook

ДепартаментДизайн

Актуално

izl2_678x410_crop_478b24840a izl1_678x410_crop_478b24840a
15.03.2016 18:30

Изложба „Пресечни точки“

Музикален център „Борис Христов“,  ул. „Цар Самуил“ №43

Организатори:
департамент „Дизайн“
БП „Мода“

Водещи:
доц. Елена Тодорова
доц. д-р Емилия Панайотова
гл. ас. д-р Кристина Савова

Участници:
студенти от I и II курс „Мода“ и преподаватели.

В изложба „Пресечни точки“ се представят различни творчески идеи, намерили своята реализация в учебните часове и в извън аудиторната работа на студентите и преподавателите от БП «Мода».