facebook

ДепартаментДизайн

Актуално

antropo2_678x410_crop_478b24840a antropo_678x410_crop_478b24840a
01.07.2017 11:00

Празник на коприната – град Суфли, Гърция

Колекция от облекла на студенти от програма „Мода“ – НБУ

Етнографски музей – гр. Суфли

Организатори:
Нов български университет
Фабрика за коприна Мухтаридис – град Суфли, Гърция
Асоциация на приятелите на коприната

С финансовата подкрепа на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.

Платовете са изтъкани и предоставени от фабрика Мухтаридис

Проект на платовете - студенти от програма „Мода“ – НБУ

Водещи:
д-р Кристина Савова
д-р Иво Попов

Участници:
студенти и преподаватели от НБУ, София

Семинарът е продължение на предишни проекти, осъществени заедно с фабрика Мухтаридис.