facebook

ДепартаментДизайн

Актуално

zvezdobroec_678x410_crop_478b24840a
25.11.2023 17:00

Представяне на книгата „Да срещнеш Звездоброец – по пътя на себепознанието“ от Стефанка Томчева и Павлина Петкова

НБУ в Центъра, ул. „Г.С. Раковски“ №191Б

Организатор: 
НБУ в Центъра

Модератор:
гл. ас. д-р Румен Кожухаров, департамент „Дизайн“

Историите от книгата „Да срещнеш Звездоброец“ са родени във вътрешния свят на Поли и те отразяват стремежа на човек към себепознание. Обясненията към тях и предложенията за себеизследване идват от Стефи и нейния дългогодишен опит като психотерапевт и треньор терапевт. В този смисъл всеки, който „тръгне към себе си“, открива своето вътрешно небе, пълно със съзвездия от въпроси. Ако е готов да търси отговор, те неминуемо ще доведат до осъзнатост.

Откриването и опознаването на вътрешния свят е изключително интересно и вълнуващо – то обаче се случва успешно тогава, когато е заедно с психотерапевт, заедно със Звездоброец…

Д-р Стефанка Томчева е психотерапевт. „Звездоброец“ с 20-годишна практика. Майстор треньор и супервайзър по Позитивна и транскултурна психотерапия (психодинамичен подход). Автор на множество доклади, статии и книги в областта на психологията и психотерапията. Специалист в детско-юношеска психотерапия, кризи и кризисна интервенция. Треньор-терапевт в групово и индивидуално себепознание.

Павлина Петкова – педагог, психолог, психотерапевт по супервизия (Метод на Позитивната психотерапия). Автор-звездоброец на приказни истории за размисъл и смисъл. С терапевтичен опит при работа с емоционални и поведенчески проблеми в детско-юношеска възраст – самооценка, себеприемане, самоутвърждаване, с травма и травматични преживявания.


Художник на илюстрациите – Румен Кожухаров.