facebook

ДепартаментДизайн

Актуално

id1_678x410_crop_478b24840a id2_678x410_crop_478b24840a id3_678x410_crop_478b24840a
04.11.2021 13:00

Публична лекция „Дизайнът за деца - задачи и перспективи в контекста на българската действителност“

Корпус 1, Зала 411


Организатор:
департамент „Дизайн“


Лектор:
гл. ас. д-р Иванка Добрева-ДрагостиноваУчастници:
студенти, преподаватели и гости на НБУ


В лекцията ще се разгледат и анализират въпроси, свързани с дизайна за деца, като акцентът е върху обществената среда, ролята и значимоста на дизайна в нея. Ще се представят задачи и перспективи по темата, в контекста на българската действителност и потребностите на съвременното дете.

Иванка Добрева –Драгостинова е главен асистент в Нов български университет, департамент „Дизайн“. Доктор е по „Изкуствознание и изобразителни изкуства“, магистър и бакалавър по „Дизайн на детската среда“ Национална художествена академия, средно образование СХУ за приложни изкуства - специалност „Детски играчки”.

Изследователската и творческата ѝ дейност, са свързани с дизайн за детска среда, дизайн за деца със специални потребности, интериорен, продуктов, устойчив и екологичен дизайн.

Автор е на редица проекти и на десетки научни статии и доклади в областта на дизайна за деца, устойчивия, интериорния и продуктовия дизайн.

Носител е на награда от Фондация „Отворено общество” - за дипломна работа „Екстериорни съоръжения за игра” – СБАЛ за онкологични заболявания - Пловдив.

Участник е в множество колективни и самостоятелни изложби в областта на дизайна и живописта.