facebook

ДепартаментДизайн

доц. Банко Банков

доц. Банко Банков


Академична длъжност: доцент

Основни изследователски интереси в областта на: интериорен дизайн, продуктов дизайн, графичен дизайн, еко дизайн, дизайн на изложбени пространства, дизайн на осветление, мебелни конструкции, тансегрити и напрегнати конструкции, еко дизайн.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: фотография, архитектура, макетиране, специализирано рисуване, художественни занаяти.

Възможности за експертиза в областта на: дизайн на жилищна и обществена среда, проектиране на мебели, изложбени конструкции,   

Преподавателски интереси в областта на: интериорен дизайн на жилищни и общественни просранства, продуктов диззайн, еко дизайн, концептуален дизайн.

Образование:
1970 г. 129 основно училище „Антим I“ София
1972 г. Mатематическа гимназия „Отец Паисий“ – гр. София
1979 г. Национална художествена академия - специалност дизайн

Обществена дейност:
Членство в Съюза на Българските Художници секция Дизайн,
съосновател на Асоциация на интериорните дизайнери в България,
член на Български мебелен клъстър.

Участие в национални и международни проекти:
Българо-сръбски  евро проект  workchop TABLE,
3D дизайн конференция, Design Akademy 2015-Велико Търново

Награди от участия в изложби и конкурси:
1984 г. - първо място в „Конкурс на АМХ за приложни изкуства“
1985 г. - трето място в изложба „Дизайн и архитектура“
1989 г. - трето място - „Конкурс Софийско метро“, в колектив с арх. П. Балъкчиев и арх. К. Вълчев
1989 г. - второ място - Национална изложба „Естетизация на градската среда“ София Тема: „Обзавеждане на вътрешно квартални пространства“, в колектив с арх. Г. Лабов
1989 г. - награда по шеста тема „Нови идеи“ – изложба „Естетизация на градската среда“
1990 г. - първо място в „Конкурс за преустройство на мавзолея на Г. Димитров“ в колектив с арх. А.  Найденов и арх. Ат. Марков
1990 г. - награда за „Конкурс за генерален план на гр.София“ – в колектив, арх. А. Найденов и арх. Ат. Марков
2011г. – награда „Златни ръце“ на „Второ биенале по дизайн - 2011г.“