facebook

ДепартаментДизайн

Илиана Гикова

Илиана Гикова

Академична длъжност: преподавател

Основни изследователски интереси в областта на: 
композиция; комбинаторика; цветознание; формоизграждане; фотография.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: 
индустриален дизайн; дизайн за детска среда; интериорен дизайн.

Възможности за експертиза в областта на: 
композиция; комбинаторика; цветознание; формоизграждане; фотография

Преподавателски интереси в областта на: 
композиция; комбинаторика; цветознание; формоизграждане; дизайн за детска среда; интериорен дизайн.


Образование:   
1979 г. – Завършва  висше образование в НХА - специалност „Промишлена естетика“ (Дизайн)
1972 г. - Завършва средно образование в „Техникум по керамика и стъкло“

Членство в организации:
член на „Национална асоциация за дизайн и реклама“ към СБХ
участник в сдружение „Група Цвят“ - България

Участие в национални и международни проекти:
1995 г. - Работа с деца от балканските страни по програма на Юнеско
1999 г. - Лектор към национална програма за преквалификация на кадри
2009 г. - ръководител на проект: Пътуващ семинар „Архитектурата и интериора на българската възрожденска къща“- НБУ
2011г. - ръководител на проект „Камчийска къща“- в рамките на пътуващ семинар „Архитектурата и интериора на българската възрожденска къща“- НБУ- 2011г.
2015 г. - ръководител на проект: Пътуващ семинар „Архитектурата и интериора на българската възрожденска къща - Западни  Родопи“, НБУ


По-важни публикации:
В: Сборник научни публикации 1/2012 С., НБУ Департамент „Дизайн и архитектура“, София, 2012. ISВN: 1314-7188 с.27-30; Гълъбова -Гикова Ил. „Предпочитания на деца от различни възрастови групи към определени цветове”-наблюдение по време на работа в „Детска работилница“ - Sofia Design Week
В: Детето на ХХІ век  2009 С., НХА, София 2012. ISВN: 978-954-2988-09-0. с.97-101; Гълъбова -Гикова Ил., „Въображение и творчество чрез конструктивни игри“
„Университетски дневник“- НБУ,2009, статия на тема: „Пътуващ семинар – Архитектурата и интериора на Българската възрожденска къща“.

сп. „Къщата“- 2008г. - бр.5- „Отражението на дизайна на 60-те днес“
сп. „Къщата“- 2008г. - бр.6 - „Гардеробът“


Творчески изяви (изложби и др.):
Изложба „Живопис Дизайн Обекти“ 10.01 – 15.01.2012, Галерия „Арт Алея“, гр. София, ул. „Гладстон“ 51А
Януари  2011 - Участие в обща изложба на преподаватели от департамент „Дизайн и архитектура“  в галерия „Арт алея“ - „Творчески импулси“
Изложба „Архитектурата и интериора на „Камчийска дървена къща“, в рамките на проект Пътуващ семинар „Архитектурата и интериора на „Камчийска дървена къща“, финансиран от Фонд „Учебни програми“ към БФ и МФ, 26.05 - 10.06.2011 г.
Януари  2010 - Участие в обща изложба на преподаватели от департамент „Дизайн и архитектура“ в галерия „Арт алея” - „Многообразие“ 
Януари 2009 - Участие в обща изложба на преподаватели от департамент „Дизайн и архитектура“ в галерия „Арт алея” -„Детайли“
Декември- 2008-Участие в обща изложба на преподаватели от департамент „Дизайн и архитектура“ в галерия „Степенуулф“ - „Синтез“ 
Октомври-2008 - Биенале на българския дизайн
Юни 2008 - Самостоятелна изложба – фоайе 4 етаж І корпус НБУ- Детски карнавални костюми.
2005 - Обща изложба „Дизайн“ – София
1998 - Национална изложба „Дизайн-98“-София
1991- Изложба „Дизайн на учебно технически средства“- София
1989 - Изложба „Приложни изкуства и дизайн“- гр. Ямбол
1987 - Изложба „Сливенски огньове“ гр. Сливен
1984 - изложба „Приложни изкуства и дизайн“- София
1983 - „Обща изложба дизайн“-София
1981 - Изложба „Дизайн на детския свят“ - София