facebook

ДепартаментДизайн

проф. Серафим Серафимов - Почетен професор на НБУ

проф. Серафим Серафимов - Почетен професор на НБУ

Роден на 22.08.1925 г. в гр. Видин. Израснал в Областно сиропиталище – Враца и Пансион за сираци - гр. София.

 

Професия: дизайнер

 

Средно образование: Архитектурен отдел на Средно техническо училище “Хр.Ботев“- София /1945/.

 

Висше образование: Художествена академия, специалност Сценография при проф.Иван Пенков /1955/. Извънреден студент във Висшето училище за изобразителни и приложни изкуства – Берлин Вайсензее при проф.Фогенауер.

 

Защитил аспирантура във Висшето училище за изобразителни и приложни изкуства – Берлин Вайсензее при проф.Руди Хьогнер /1965/.

 

Специализирал: Композиционно-пластични проблеми на дизайна /Варшава, Полша/ и Детски играчки /Токио, Япония - 1969/.

 

Работил като ръководител на ателие по графичен дизайн и опаковка към ДО Захарна индустрия.

 

От 1965г. развитие в педагогическата област.

 

Асистент, доцент и гост-преподавател в HOCHSCHULE FÜR INDUSTRIELLE FORMGESTALTUNG, HALLE „BURG GIEBICHENSTEIN“.

 

В Германия е проектирал промишлени изделия за немската индустрия: съобщителна  техника, битови уреди, осветителни тела, битово обзавеждане, детски играчки.

 

Участвал като дизайнер в следните международни изложби: Берлин – 1965, Любляна – 1966, Москва – 1966, Париж – 1967 г.

 

Доцент и професор в НХА в специалност Промишлен дизайн /от 1969г./ и специалност Дизайн за детската среда /от 1988-9г/. Преподавател в НБУ от 1994 г.

 

Основател на Специалност „Дизайн за детската среда” в НХА и Департамент ”Пластични изкуства” към НБУ.

 

Почетен професор на Нов Български Университет.

 

Носител на Почетен знак за заслуги към Национална Художествена Академия.

 

Декан на Факултета по приложни изкуства при Художествена академия от 1976 г.

 

Заместник директор на Творческия фонд към СБХ, края на 60-те години.

 

В България активизира проблема „детска среда”.

 

Един от основоположниците на Секция „Дизайн” в СБХ.

 

Зам. председател на първия състав на Държавната комисия по „Дизайн” в България.

 

Дълги години е член на Методическия съвет по учебно-възпитателни средства към Министерство на науката и просветата, Научния съвет при Научно-изследователския институт по детски играчки и Националния център по промишлена естетика. От 1973 г. година – главен специалист по проблемите на дизайна в сектор Научното приборостроене при БАН.

 

Носител на орден Кирил и Методи I степен, 1975 г.

 

Награда на Германия за постижения в областта на дизайна „Gutes Design”, 1979 г.

 

Носител на орден Червено знаме на труда.

 

Награда „Сръчни ръце”.

 

Награда на СБХ за високи постижения в дизайна на детски играчки, ОХИ 1968 г.

 

Златни медали за разработки на БАН, 1973, 1974 г.

 

Области, в които е работил: Детски играчки, градински и паркови съоръжения, обзавеждане, учебно-възпитателни средства, атракциони, пространствен дизайн, графичен дизайн, декоративни елементи от обществения интериор, приложни изкуства, за БАН – апаратури, съоръжения, лабораторни прибори медицинско оборудване и др. Автор на редица промишлени графики към „Захарна индустрия” и опаковки за НИЕРА.

 

Самостоятелни изложби:

 

- Конструктивна пластика и дидактични игри, Фридрихщрасе, Берлин, 1963

- Конструктори за сюжетни игри, Берлин, 1965

- Кинетични пластики за развитие на финия моторик, Отраслова промишленост, Мерзебург, 1966

- Набор съоръжения за обзавеждане на неохранявани детски площадки, Казанлък, 1977

- Модулна система за комплексно обзавеждане на открити пространства за игра и отдих, Комитет за култура, София, 1981

- Модулна система за обзавеждане на детски площадки – тръбна конструкция, Ямбол, 1982

 

Участвал в редица общи изложби. Публикациите са му свързани с детската среда, композицията и промишления дизайн.