facebook

ДепартаментДизайн

Сборник научни публикации – 2/2013

sbornik-2-korica_184x250_fit_478b24840a

Сборник научни публикации – 2/2013

Сборници

През 2013 г. настъпват известни промени в структурата на университета – отделяне на самостоятелен департамент „Архитектура“. Поради сходство в тематиката на научните изследвания, при съставянето на сборника изявяват желание да участват и колеги от департамент „Изящни изкуства“. Така настоящият сборник излиза под същото заглавие и се явява като том 2 от „Годишник“на трите департамента – „Архитектура“, „Дизайн“ и „Изящни изкуства“. Той има за цел да отрази научните и творчески изследвания на специалистите по изкуства от университета, така че те да станат достояние на студенти, работещи дизайнери, архитекти и други университетски преподаватели.