facebook

ДепартаментДизайн

Сборник научни публикации – 3/2014

sbornik-3-korica_184x250_fit_478b24840a

Сборник научни публикации – 3/2014

Сборници

Пред 2012 г. департамент „Дизайн“ издава първия сборник с научни публикации, който има за цел да отрази и популяризира научните и творческите изследвания на преподавателите от департамента. През 2013 г. изданието се разширява, като в него публикуват своите изследвания и преподаватели от департамент „Изящни изкуства“. Брой 3/2014 г. отново се разраства и в него взимат участие преподаватели и изследователи от други департаменти в НБУ, както и такива от други висши учебни заведения.

Сборникът е структуриран в четири раздела – Архитектура, Интериорен дизайн, Мода и Изящни изкуства. Представени са научни проучвания и новости в споменатите области. Изданието предизвиква интерес не само сред специалисти и студенти, а и сред по-широка публика.

Изданието е ценен принос към политиката на разширяване на изданията на Нов български университет в нови области на знанието. То е важна стъпка за реализирането на научния и изследователски потенциал на преподавателите в представените департаменти и е важно средство за привличане на специалисти в областта на изкуствата дизайна и архитектурата за проекти на НБУ.