ДепартаментДизайн

гл. ас. д-р Явор Жаблянов

гл. ас. д-р Явор ЖабляновДепартамент: Дизайн

Телефон: 02/8110599

E-mail: zhablyanov@nbu.bg

Приемно време: Четвъртък 16:00-18:00 614 II Корпус,zhablyanov@nbu.bg Онлайн

Публикации:

"Lighting Design of Hotels and Hotel Complexes" - Втора международна конференция „Икономика, мениджмънт и туризъм“, Югозападен университет "Неофит рилски", 06-08.05.2011 г., ISSN 1314-3557

"Компютърно проектиране в дизайна – история, развитие, тенденции" - Научна конференция „Дизайн и архитектура – теория, практика и взаимодействие“, НБУ, 15.06.2011 г.

"Използване на фотометрични изтточници на светлина при триизмерна визуализация на архитектурни обекти" - Сборник научни публикации 1/2012, Нов български университет, Департамент "Дизайн и архитектура", ISSN 1314-7188

"Физиология на визуалното възприятие" - Сборник научни публикации 2/2013, Нов български университет, Департамент "Дизайн", ISSN 1314-7188

"Принципи на осветлението с Mental Ray" - Сборник научни публикации 2/2013, Нов български университет, Департамент "Дизайн", ISSN 1314-7188