facebook

ДепартаментДизайн

гл. ас. д-р Явор Жаблянов

гл. ас. д-р Явор ЖабляновДепартамент: Дизайн

Телефон: 02/8110599

E-mail: zhablyanov@nbu.bg

Приемно време: Сряда 14:00-16:00 614 II Корпус,Четвъртък 15:00-17:00 614 II КорпусПрофесионална автобиография:

Основни изследователски интереси в областта на:
двуизмерно и триизмерно компютърно CAD проектиране и визуализация.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: 
графичен дизайн, предпечатна подготовка, фотография, видеообработка, мултимедийя, постпродукция, компютърна анимация, web анимация.


Публикации:

"Lighting Design of Hotels and Hotel Complexes" - Втора международна конференция „Икономика, мениджмънт и туризъм“, Югозападен университет "Неофит рилски", 06-08.05.2011 г., ISSN 1314-3557

"Компютърно проектиране в дизайна – история, развитие, тенденции" - Научна конференция „Дизайн и архитектура – теория, практика и взаимодействие“, НБУ, 15.06.2011 г.

"Използване на фотометрични изтточници на светлина при триизмерна визуализация на архитектурни обекти" - Сборник научни публикации 1/2012, Нов български университет, Департамент "Дизайн и архитектура", ISSN 1314-7188

"Физиология на визуалното възприятие" - Сборник научни публикации 2/2013, Нов български университет, Департамент "Дизайн", ISSN 1314-7188

"Принципи на осветлението с Mental Ray" - Сборник научни публикации 2/2013, Нов български университет, Департамент "Дизайн", ISSN 1314-7188

"Видове източници на светлина, използвани в интериора" - Сборник научни публикации 3/2014, Нов български университет, Департамент "Дизайн", ISSN 1314-7188

"Компютърно моделиране на триизмерни обекти и пространства" - Сборник научни публикации 4/2015, Нов български университет, Департамент "Дизайн", ISSN 1314-7188

"Визуализация на продуктов дизайн в 3D Studio MAX или как се прави виртуално фотостудио" - Сборник научни публикации 5/2017-2018, Нов български университет, Департамент "Дизайн", ISSN 1314-7188