ДепартаментДизайн

доц. д-р Ралица Стефанова

доц. д-р Ралица Стефанова

 


Академична длъжност: доцент


Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: дизайна, приложните и изящни изкуства

Допълнителни изследователски интереси в областта на: езикознанието

Възможности за експертиза в областта на: изобразителното изкуство и дизайна

Преподавателски интереси в областта на: изобразителното изкуство и дизайна

Образование: 
2008 г. доктор по изкуствознание, Национална художествена академия
2003 г. магистър спец. Култура на Унгария и превод, Софийски университет
2002 г. бакалавър спец. Унгарска филология, Софийски университет
1995 г. Колеж по пластични изкуства „Проф. Н. Райнов“

Участие в национални и международни проекти: 

2013 г.  Участие в проект „Виртуална изложба: Владетелят в българската историческа памет. Митология, доктрина, образност“, финансиран от Национален фонд за научни изследвания

2011 г.  Участие в проект „Научна конференция „Дизайн и архитектура – теория, практика и взаимодействие“, финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие, НБУ

По-важни публикации:

Стефанова, Р. "Унгарски следи в развитието на модерния дизайн", Аскони Издат, София ISBN 978-954-383-096-1, 166 стр., 2015
Стефанова, Р. Европейското влияние в колониалния и федералния дизайн на САЩ. Сборник „Проблеми и перспективи в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложните изкуства 2, НХА, 2013
Стефанова, Р.  Съвремие или традиция? Размисли върху ролята на дизайнера у нас. Сборник научни публикации, ISSN: 1314-7188, бр. 1/2012, стр. 31-36, София, НБУ
Стефанова, Р. Художественото образование през XIX век, Проблеми на изящните и приложните изкуства, сборник материали от докторантски конференции 2004 – 2006 в НХА, София, Издателска къща ЛИК, София, 2007.
Стефанова, Р. Преместване на тежестта в град Шумен. Първо международно биенале за съвременно изкуство, Литературен вестник, бр. 23, 9-15.6.2004, с.12-13.
Стефанова, Ралиц. Реди-мейд в града на Добри Войников, Дума, бр. 164, 17. 06. 2004.
Стефанова, Р. Стъклените къщи – триумф на модерната архитектура, Имотът, бр. 33, октомври 2008, с.70
Стефанова, Р. Изоставени сгради разказват за миналото, Имотът, бр. 34, ноември 2008, с.68
Стефанова, Р. Архитектурата на Алто – еманация на скандинавската култура, в. Строителен бизнес, бр. 0, 2008, с. 31
Стефанова, Р. Тръбните мебели се раждат в Баухаус, в. Строителен бизнес, бр. 1, 2008, с. 31
Стефанова, Р. „Къщата на прозявките “ е оригиналният шедьовър на Гауди, в. Строителен бизнес, бр. 2, 2008, с. 29
Стефанова, Р. Карло Скарпа е господарят на детайлите, в. Строителен бизнес, бр. 2, 2008, с. 31
Стефанова, Р. Нерадостната съдба на Райхстага, в. Строителен бизнес, бр. 3, 2008, с. 29
Стефанова, Р. Човешкото в творчеството на Фумихико Маки, в. Строителен бизнес, бр. 3, 2008, с. 31
Стефанова, Р. Франк Лойд Райт – баща на модерната архитектура, в. Строителен бизнес, бр. 7, 2008, с. 31

Творчески изяви (изложби и др.):
2015: Самостоятелна изложба „Живопис“, Арт център „Монев“, София
Участие в международна изложба „Съвременна българска графика“, Валево, Сърбия
Участие в международна изложба Greyscale, Чаковец, Хърватска
Участие в изложба „Generation“, МЦ „Борис Христов“, София
Участие в изложба Dada предметност в дизайна 2 „Dada is not dead”, Dada cultural bar, София
Участие в изложба „Love is...“, галерия Степен вълк, София (с предварителна селекция)
Участие в изложба „Светлина и време 2015“, галерия Арт Алеа, София

2014: Самостоятелна изложба „Живопис“, галерия „Аросита“, София
Участие в изложба „Светлина и време. Еко предметност в дизайна“, галерия Арт-алея, София (депозирано в НЕА на НБУ);
Участие в изложба „DADA предметност в дизайна“, Dada Culture Bar, София;
Участие в изложба „Когато изкуството имаше значение“, Арт център „Степен вълк“;
Участие в Международен фестивал за дизайн и визуална култура ONE DESIGN WEEK, изложба „Дизайн на обекти номади“, НБУ Локален център – Пловдив;
Участие в изложба в изложба на студенти и преподаватели от НБУ, Арт център „Степен вълк“;

2013: Участие в изложба „Живопис“, галерия „Тандра“, Банкя;
Участие в международна изложба „Български художници“, Градска галерия, Димитровград, Сърбия;
Участие в изложба в изложба „Авангард“, Градска художествена галерия, Перник;
Участие в изложба „Нови дизайн практики“, галерия „Аросита“ в партньорство със Sofia Design Week;
Участие в изложба „Made-ready“, галерия „Арт алея“, София;
Участие в изложба „ВИ-зона“, Арт клуб „Антик“, София;
Изложба по повод 40 години от създаването на болница за рехабилитация „Здраве“, Банкя;
Пленер и изложба „Банкя - благословена природа“ Община Банкя, Биопрограма, Галерия "Тандра