ДепартаментДизайн

гл. ас. д-р Яна Дворецка

гл. ас. д-р Яна Дворецка

 

e-mail: yana.dvoretska@gmail.com


Академична длъжност: главен асистент

 

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: моден дизайн, текстилен дизайн

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: теория на модата, история на костюма, сценичен костюм

 

Възможности за експертиза в областта на: теория на модата, история на костюма

 

Преподавателски интереси в областта на: моден дизайн, история на костюма

 

Образование:
2013 г. – Образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 8.2 Изобразително изкуство
2003 г. – Магистър, специалност Моден дизайн, Нов български университет
1999 г. – Бакалавър, специалност Моден дизайн, Нов български университет
1995 г. - Английска езикова гимназия, гр. Пловдив

Участие в национални и международни проекти:
2012 - Ръководител на група в Международен уъркшоп „Powerhouse Europe Connected“, Весерлинг, Франция; май, 2012
2011 – Ръководител на проект „Сетива“, част от Международен проект MaX – съвместно с Национален политехнически музей, София; февруари – април, 2011, гр. София

По-важни публикации:
2010 - Статия в сборник от в международна научно-творческа конференция (2010 Korea-Mongolia International Conference „Fashion Vitality“) на тема „Beauty is the Beast“ (на английски език), 5 стр.

2011 - Статия в сборник от в международна научно-творческа конференция (2010 Korea-Russia International Conference “Grand Fashion“) на тема „The Language of Appearance“ (на английски език), 3 стр.

2011 - Статия в сборник от в Студентска Научна Сесия на Русенски университет „Ангел Кънчев“ на тема „Работното облекло като метод за конструиране на фирмена идентичност“, 5 стр.

2011 – Участие в научна конференция на тема „Дизайн – теория, практика и взаимодействие“, доклад на тема „Облеклото като знак за религиозна принадлежност“, 15.06.2011, 5 стр.

2013 – Статия в сборник научни публикации: департамент „Дизайн и архитектура“: „Облеклото като знак за политическа/идеологическа принадлежност”, НБУ, 16 стр.

Творчески изяви (изложби и др.):
2015 – Сценография и костюми за операта „Омагьосаният“, Държавна опера Пловдив
2015 – Костюми за танцов спектакъл „20 стъпки“, Учебен театър НБУ, София
2015 – Костюми за операта „Любовен еликсир“, Държавна опера Пловдив
2015 - Участие в изложба „Син кръг на бяло поле”, Иван Асен 22, София
2015 – Костюми за театрален спектакъл „Любопитното слонче“, Театър „Сълза и смях“
2015 – Костюми за театрален спектакъл „Магична мощ“ Учебен театър НБУ, София
2015 – Костюми за мюзикъла „The Rocky Horror Picture Show“, Учебен театър НБУ, София
2015 - Участие с колекция облекла в Международно дизайнерско изложение Blickfang, Мюнхен
2015 – Костюми за мюзикъла „Вълкът и седемте козлета“, Държавна опера Пловдив

 

2014 – Костюми за IX международен конкурс за хореография на името на Маргарита Арнаудова, Музикален театър, София
2014 – Костюми за танцов спектакъл „Жени на ръба“, Държавна опера Пловдив
2014 – Участие в Участие в Международно дизайнерско изложение Modepalast, Виена, Австрия
2014 – Костюми за „Сицилиана“, ХХVI Международeн балетен конкурс, Варна, 2014
2014 - Участие в изложба La vie en rose, Иван Асен 22, София

 

2013 – Проектиране и изработка на костюми за операта „Хензел и Гретел“, Държавна опера Русе, гр. Русе
2013 – Участие с колекция облекла в изложба Ghost of Melancholia, Иван Асен 22, София 20.06-12.07.2013, част от Sofia Design Week
2013 - Участие с колекция облекла в Международно дизайнерско изложение Modepalast, Виена, Австрия, 3-5 май, 2013
2013 – Костюми за танцов спектакъл „Споделени пространства“, Държавна опера Стара Загора, 27.11.2013
2013 – Участие с колекция облекла в изложба Asphalt Snow, Иван Асен 22, София, декември, 2013
2013 – Проектиране на костюми за операта „Хензел и Гретел“, Държавна опера Пловдив, 14.12.2013

2013 - Участие в изложба Asphalt snow, Иван Асен 22, София

 

2012 – Проектиране и изработка на колекция облекла за Loreal International Artistic Forum 2012, април 2012
2012 – Участие с колекция облекла в Международно дизайнерско изложение Modepalast, Виена, Австрия, 4-7 май, 2012
2012 - Участие с колекция облекла в изложба Philosophy of Sunshine, Иван Асен 22, София, 1-8.06.2012, част от Sofia Design Week
2012 – Костюми за мюзикъла „Моята прекрасна лейди“, Държавна опера Русе, 17.07.2012
2012 – Самостоятелна изложба на колекция облекла в рамките на събитието Deco-Digital, Иван Асен 22, София, 15-16.12.2012

 

2011 – Участие с колекция облекла в изложба „Brautkleider – Ein Spiel zwischen Tradition und Avantgarde“, 3-31.05.2011, Designer showroom FREAKS&ICONS, Виена
2011 - Участие с колекция облекла в изложба Color Is The New Black, Иван Асен 22, София, 9-29.06.2011
2011 - Участие с колекция облекла в изложба Beauty and the Beast, Иван Асен 22, София, 8-23.12.2011
2011 - Участие с колекция облекла в Международно дизайнерско изложение Modepalast, Виена, Австрия, 27-30.05.20112010 - Участие с колекция облекла в изложба Inspired By Sun, Иван Асен 22, София, 10.06.2010
2010 - Участие с колекция облекла в Международно дизайнерско изложение Blickfang, Виена, Австрия, 15-17.10.2010
2010 - Сценография и костюми за операта „Отвличане от сарая“, Държавна опера Русе, ноември, 2010